Besluit Van De Waalse Regering van 10 maart 2016
gepubliceerd op 24 maart 2016

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201514
pub.
24/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201514

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 MAART 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" (Waalse hoge raad voor Verkeersveiligheid)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011027010 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen sluiten betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 184 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011027010 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen sluiten betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012202369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière » sluiten tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" (Waalse hoge raad voor Verkeersveiligheid);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personen worden aangewezen als gewoon lid en als plaatsvervangend lid van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" voor een mandaat dat op 30 juni 2020 vervalt : Voor het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid) : - gewoon lid : de heer Patric Derweduwen; - plaatsvervangend lid : de heer Eric Preat.

Voor de gewestelijke administratie die de wegen beheert : - gewoon lid : de heer Etienne Willame - DGO1; - plaatsvervangend lid : de heer Umberto Romano - DGO1.

Voor de gewestelijke administratie die mobiliteit beheert : - gewoon lid : Mevr. Anne-Valérie De Barba - DGO2; - plaatsvervangend lid : de heer André Tourneur - DGO2.

Voor de "SOFICO" : - gewoon lid : Mevr. Héloïse Winandy; - plaatsvervangend lid : de heer Frank Chenot.

Voor het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid : - gewoon lid : de heer Jean-François Gaillet; - plaatsvervangend lid : Mevr. Karin Genoe.

Voor het "Centre de Recherche routière" (Centrum voor Onderzoek inzake Verkeersveiligheid) - gewoon lid : de heer Xavier Cocu; - plaatsvervangend lid : Mevr. Wanda Debauche.

Voor de permanente commissie van de lokale politie : - gewoon lid : de heer Vincent Leonard; - plaatsvervangend lid : de heer Renaud Planchet.

Voor de federale politie : - gewoon lid : de heer Michaël Jonniaux; - plaatsvervangend lid : de heer Willy Henry.

Voor het College der Procureurs-generaal : - gewoon lid : Mevr. Marie-Claude Maertens; - plaatsvervangend lid : de heer Christian De Valkeneer.

Voor de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten) : - gewoon lid : Mevr. Ambre Vassart; - plaatsvervangend lid : de heer Tom De Schutter.

Voor het verplicht onderwijs in de Franse Gemeenschap : - gewoon lid : de heer Olivier Dradin; - plaatsvervangend lid : Mevr. Patrycja Gunkowska.

Voor het verplicht onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap : - gewoon lid : Mevr. Janine Fryns; - plaatsvervangend lid : Mevr. Corina Senster.

Voor de "Ligue des Familles" : - gewoon lid : Mevr. Marie Nyssens; - plaatsvervangend lid : de heer Philippe Damman.

Voor de bevordering van een verantwoordelijk rijgedrag : - gewoon lid : Mevr. Laura Gonzalez Schena - VZW RYD; - plaatsvervangend lid : de heer Yves Rondia - VZW APPER. Voor de slachtoffers van het wegverkeer : - gewone leden : * de heer Koen Van Wonterghem - VZW PEVR; * Mevr. Cécile Jacob - VZW GAR; * de heer Jean-Paul Solot - VZW SOS Week-end; - plaatsvervangende leden : * Mevr. Anne-Françoise Jardon - VZW PEVR; * Mevr. Janine Henrard - VZW GAR; * de heer Dominique Hermans - VZW RED. Voor de Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen : - gewoon lid : de heer Bruno Didier - Assuralia; - plaatsvervangend lid : de heer Peter Wiels - Assuralia.

Voor de rijopleidingen : - gewoon lid : de heer Jean-Paul Haine - Federdrive; - plaatsvervangend lid : de heer Frédéric Maeyens - RACB. Voor het vervoer van personen over de weg : - gewone leden : * de heer Louis Eloy - FBAA; * de heer Jean-Yves Peremans - SRWT; - plaatsvervangende leden : * Mevr. Christine Deblire - FBAA; * Mevr. Aline Verbist - SRWT. Voor de automobilisten : - gewoon lid : de heer Karel Vancoillie - Touring; - plaatsvervangend lid : de heer Lorenzo Stefani - Touring.

Voor de autobedrijven : - gewoon lid : de heer Stijn Vercuyck - FEBIAC; - plaatsvervangend lid : de heer Serge Istas - FEDERAUTO. Voor de motorrijders : - gewoon lid : de heer Jean-Marie Jorssen - Fedemot; - plaatsvervangend lid : de heer Steve Coeymans - ADDRM. Voor de fietsers : - gewoon lid : de heer Luc Goffinet - GRACQ; - plaatsvervangend lid : de heer Philippe Degand - GRACQ. Voor de voetgangers en de personen met een verminderde beweeglijkheid : - gewone leden : * Mevr. Christine Bourdeauducq - CAWAB; * Mevr. Alexandra Dusausoy - ATINGO; - plaatsvervangende leden : * Mevr. Marie Frederick - ASPH; * Mevr. Chantal Moens - ATINGO. Voor de taxis : - gewoon lid : de heer Pierre Steenberghen - GTL; - plaatsvervangend lid : Mevr. Valérie Bailly - GTL. Voor de autokeuringsbedrijven (GOCA) : - gewoon lid : de heer Olivier Goies; - plaatsvervangend lid : de heer Jacques Quoirin.

Voor het vrachtvervoer over de weg : - gewone leden : * Mevr. Sophie Schequenne - UPTR; * de heer Daniel Maratta - UBOT; - plaatsvervangende leden : * de heer Samuël Saelens - UWE; * de heer Roberto Parrillo - CSC Transcom.

Art. 2.De hiernavermelde personen worden aangewezen als voorzitter en ondervoorzitter onder de gewone leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" : - als voorzitter : de heer Patric Derweduwen - AWSR; - als ondervoorzitter : de heer Etienne Willame - DGO1.

Art. 3.Bij dit besluit wordt het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011203267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" sluiten tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" (Waalse hoge raad voor Verkeersveiligheid) opgeheven.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden de verkeersveiligheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^