Besluit Van De Waalse Regering van 10 maart 2016
gepubliceerd op 24 maart 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en d

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201515
pub.
24/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201515

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 MAART 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie;

Gelet op artikel L1218-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie;

Op de voordracht van de Minister van Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5, 1°, a), van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt vervangen als volgt : "de heer Jacques Gobert;".

Art. 2.Artikel 6, 3°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "voor het VSOA : de heer Cédric Nys."

Art. 3.Artikel 7, 1°, a), van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Mevr. Valérie Lecomte."

Art. 4.Artikel 8, 3°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "voor het VSOA : Mevr. Marguerite Theis." Namen, 10 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^