Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200822
pub.
23/02/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » sluiten houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, inzonderheid op de artikelen 98 tot 100;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende de overheidsbestuurder, inzonderheid op de artikelen 4 en 8;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » sluiten houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" worden de woorden "de heer Olivier Jusniaux" vervangen door de woorden "Mevr. Julie Denis".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^