Besluit Van De Waalse Regering van 12 mei 2011
gepubliceerd op 23 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering waarbij op 7 augustus 2011 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme in het kader van haar dag

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202450
pub.
23/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op 7 augustus 2011 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag van 12 april 2011 die de Hengelfederatie "Entre-Sambre et Meuse" voor de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme heeft ingediend;

Overwegende dat de activiteit die door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme georganiseerd wordt volkomen in de lijn ligt van het beleid tot herdynamisering van de visvangst;

Op de voordracht van de Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, mogen de deelnemers van de hengelsportactiviteit die op zondag 7 augustus 2011 georganiseerd wordt door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme op diens traject langs de beek Oret in het kader van de dag "Pêche en Famille" die dag zonder visvergunning vissen.

Namen, 12 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^