Besluit Van De Waalse Regering van 13 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200253
pub.
25/01/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling;

Gelet op de kandidatuur voorgedragen door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) op 30 augustus 2010;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, 1°, eerste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling wordt vervangen als volgt : - « - Eric Moens ».

Art. 2.Artikel 2, 6°, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling wordt vervangen als volgt : - « - Paul Lootens ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 december 2010.

Art. 4.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^