Besluit Van De Waalse Regering van 14 december 2017
gepubliceerd op 03 januari 2018

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206812
pub.
03/01/2018
prom.
14/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206812

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 DECEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entre sluiten tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, de artikelen 9 en 11;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, laatst gewijzigd bij het decreet van 24 november 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entre sluiten tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het schrijven van 28 november 2017 van de Afgevaardigd bestuurder van de "Union wallonne des entreprises" (Waals Ondernemersverbond), een representatieve werknemersorganisatie die behoorlijk vertegenwoordigd is binnen de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";

Gelet op het schrijven van 1 december 2017 van de Secretaris-generaal van de "Union des Classes moyennes" (Unie van Middenstand), een representatieve werknemersorganisatie die behoorlijk vertegenwoordigd is binnen de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";

Op de voordracht van de Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entre sluiten tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" : - De heer Pierre-Frédéric Nyst (UCM) wordt aangewezen, als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van mevr. Geneviève Bossu (UCM), wier mandaat hij zal beëindigen. - Mevr. Laetitia Dufrane (UWE) wordt aangewezen, als vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van mevr. Lila Joris (UWE), wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 december 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming.

P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^