Besluit Van De Waalse Regering van 15 april 2005
gepubliceerd op 18 mei 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de criteria voor de bepaling van de kleine en middelgrote ondernemingen getroffen door het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote onderneminge

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201359
pub.
18/05/2005
prom.
15/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de criteria voor de bepaling van de kleine en middelgrote ondernemingen getroffen door het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van die decreten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, inzonderheid op artikel 3, § 3;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 3, § 9;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 1 en 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op artikel 3;

Overwegende dat het Waals Gewest de criteria voor de bepaling van kleine en middelgrote ondernemingen nader moet bepalen of aanpassen overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de Verordening (EG) nr 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 38.125/2, gegeven op 7 maart 2005, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt gewijzigd als volgt : 1° § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 3 De kleine en middelgrote onderneming is de onderneming waarvan de criteria worden bepaald in de artikelen 2 en 3 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr.70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, hierna bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 70/2001 genoemd."; 2° § 4 wordt opgeheven;3° § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 5 De zeer kleine onderneming is een micro-onderneming die overeenstemt met de criteria voor de bepaling van kleine en middelgrote ondernemingen bedoeld in § 3 en nader omschreven in artikel 2, 3 van bijlage I van de Verordening (EG) nr.70/2001."; 4° § 6 wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 6.De spin-off is de onderneming bedoeld in de paragrafen 3 of 5 opgericht door onderzoekers, of universitairen of industriëlen, vertrekkend van hun onderzoeksresultaten."; 5° de paragrafen 7 en 8 worden opgeheven.

Art. 2.Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° het tweede lid wordt vervangen door het volgend lid : "De cluster wordt, al naar gelang van het geval, beschouwd als een middelgrote, een kleine of een micro-onderneming, bedoeld in artikel 3, paragrafen 3 of 5."; 2° het derde lid wordt vervangen door het volgend lid : "De drempelwaarde bedoeld in artikel 3, 2, van bijlage I bij de Verordening (EG) nr.70/2001 wordt op 50 % van het kapitaal van de cluster gebracht voorzover de noodzakelijke maatregelen worden getroffen waardoor de cluster een werkelijke beheersautonomie kan bewaren.".

Art. 3.Artikel 3, § 2, eerste lid, van het Decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 2. Onder grote onderneming wordt verstaan één van de vennootschappen opgesomd in artikel 2, § 2, van het Wetboek van vennootschappen of een Europees samenwerkingsverband die niet overeenstemt met de criteria voor de bepaling van kleine en middelgrote ondernemingen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van bijlage I van de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, hierna bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 70/2001 genoemd.".

Art. 4.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 11.De Regering kan bijzondere toekenningsvoorwaarden vaststellen voor de onderneming die de criteria voor de bepaling bedoeld in artikel 2 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr 70/2001, naleeft en die voor maximum 50 % van het kapitaal of het stemrecht in handen is van één of meerdere grote ondernemingen.".

Art. 5.Artikel 1 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen wordt gewijzigd als volgt : 1° § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 1.In de zin van dit decreet is de kleine en middelgrote onderneming, de onderneming waarvan de criteria worden bepaald in de artikelen 2 en 3 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, hierna bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 70/2001 genoemd."; 2° § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : "§ 2.De grote onderneming is de onderneming die niet beantwoordt aan de criteria voor de bepaling van de kleine en middelgrote ondernemingen opgenomen in de artikelen 2 en 3 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 70/2001."

Art. 6.Artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt gewijzigd als volgt : 1° punt 3° wordt vervangen door de volgende bepaling : "3° de "onderneming" : de micro, kleine of middelgrote onderneming bedoeld in artikel 3, paragrafen 3 en 5 van het decreet;"; 2° punt 5° wordt vervangen door de volgende bepaling : "5° de "kleine onderneming" : de onderneming bedoeld in artikel 3, § 3, van het decreet;"; 3° punt 6° wordt vervangen door de volgende bepaling : "6° de "zeer kleine onderneming" : de micro-onderneming bedoeld in artikel 3, § 5, van het decreet;".

Art. 7.Artikel 3, 8°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "8° de "risicokapitaalmaatschappijen" : de investeringsmaatschappijen, natuurlijke personen of groepen natuurlijke personen met een regelmatige activiteit betreffende de investering in risicokapitaal die middelen, geïnvesteerd in de vorm van eigen middelen of semi-eigen middelen, ter beschikking van niet op de beurs genoteerde ondernemingen stellen voorzover de som van de investeringen van deze natuurlijke personen of groepen natuurlijke personen niet meer dan 1.250.000 euro bedraagt;".

Art. 8.Artikel 6, § 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen wordt vervangen door de volgende bepaling : "2° waarvan het bedrag minstens 1.000.000 euro of 500.000 euro bedraagt wat betreft de onderneming bedoeld in artikel 11 van het decreet;".

Art. 9.Artikel 7, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgend lid : "Die bestanddelen kunnen op een gedifferentieerde wijze geanalyseerd worden voor de onderneming bedoeld in artikel 11 van het decreet."

Art. 10.Artikel 3, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, wordt vervangen door de volgende bepaling : "5° de "risicokapitaalmaatschappijen" : de investeringsmaatschappijen, natuurlijke personen of groepen natuurlijke personen met een regelmatige activiteit betreffende de investering in risicokapitaal die middelen, geïnvesteerd in de vorm van eigen middelen of semi-eigen middelen, ter beschikking van niet op de beurs genoteerde ondernemingen stellen voor zover de som van de investeringen van deze natuurlijke personen of groepen natuurlijke personen niet meer dan 1.250.000 euro bedraagt;".

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 12.De Minister van Economie en Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 april 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^