Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203715
pub.
17/06/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009200865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'Economie sociale" sluiten tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois", gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 13 juni 2013 en 19 september 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid);

Overwegende dat het noodzakelijk is de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" in staat te stellen zijn opdrachten verder te zetten in afwachting van zijn hernieuwing die niet opportuun leek aan het einde van de legislatuur maar zo spoedig mogelijk zou moeten gebeuren na de verkiezingen van 25 mei 2014 en de indiensttreding van de nieuwe Minister van Bossen;

Op de voordracht van de Minister van Bossen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De voorzitter, de ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" benoemd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009200865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'Economie sociale" sluiten en bij het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten krijgen een verlenging tot de effectieve indiensttreding van de nieuwe gewone en plaatsvervangende leden van deze Raad en, uiterlijk, tot 1 januari 2015.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 19 maart 2014.

Namen, 15 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^