Besluit Van De Waalse Regering van 15 september 2005
gepubliceerd op 26 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden die zitting hebben binnen het overlegplatform voor arbeidsbemiddelingsbureaus

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202506
pub.
26/09/2005
prom.
15/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden die zitting hebben binnen het overlegplatform voor arbeidsbemiddelingsbureaus


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 13 maart 2003 tot erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 tot erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus;

Gelet op de kandidaten voorgedragen door de Waalse Regering, de « Conseil économique et social de la Région wallonne » (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest), de « Office wallon de la Formation professionnelle » (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding), de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest en het « Observatoire wallon de l'Emploi » (Waals Waarnemingscentrum voor Tewerkstelling);

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Marie-Astrid Alexandre wordt aangewezen als voorzitster van het overlegplatform en de heer Frédéric Duchêne als plaatsvervangend voorzitter.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als lid van het overlegplatform voor arbeidsbemiddelingsbureaus : 1° als gewoon lid voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties : Mevr.Sophie De Muynck en de heer Thierry Devillez; 2° als plaatsvervangend lid voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties : Mevr.Ingrid Sobantka en de heer Arnaud Le Grelle; 3° als gewoon lid voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties : Mevr.Anne-Marie Robert en Mevr. Andrée Debrulle; 4° als plaatsvervangend lid voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties : de heren Renaud Bierlaire en Alberto Granados;5° als gewoon lid voorgedragen door de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » : Mevr.Sylvie Osterrieth en de heer Jean-Claude Chalon; 6° als plaatsvervangend lid voorgedragen door de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » : de heren Jean-Marc Manfron en Laurent Duquenne;7° als gewoon lid voorgedragen door de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest : de heer Pierre Grayet;8° als plaatsvervangend lid voorgedragen door de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest : Mevr.Ariane Bogaerts; 9° als gewoon lid voorgedragen door het « Observatoire wallon de l'Emploi » : Mevr.Béatrice Van Haeperen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 september 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^