Besluit Van De Waalse Regering van 16 juli 1998
gepubliceerd op 14 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027473
pub.
14/08/1998
prom.
16/07/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 182, § 1, vervangen bij het decreet van 27 november 1997;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 1998;

Overwegende dat het noodzakelijk is de lijst van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang aan te passen, zoals gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang, rekening houdende met de stand van inrichtingswerkzaamheden in bepaalde afgedankte bedrijfsruimten waarvan sprake in de aanvullende gewestelijke beleidsverklaring;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De lijst gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde lijst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van de ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 juli 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN Bijlage Lijst van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Namen, 16 juli 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^