Besluit Van De Waalse Regering van 16 mei 2007
gepubliceerd op 15 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201920
pub.
15/06/2007
prom.
16/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MEI 2007. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18, 19 en 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 16 december 2003;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 14 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Juseret", op het besluit van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Volaiville", op het besluit van 12 december 1991 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Geronne", op het besluit van 5 december 1991 houdende wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Volaiville", en op het besluit van 12 december 1991 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "La Sûre";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 1996 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret", op het besluit van 12 december 1996 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Sûre", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Gorgipont", op het besluit van 12 april 2001 houdende wijziging en uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Geronne", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Magériol", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Nives", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Cobreville", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Béreaumont", op het besluit van 12 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Butai", op het besluit van 12 april 2001 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Sûre", op het besluit van 19 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Grands Prés", op het besluit van 19 april 2001 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret", op het besluit van 19 april 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Rosière", op het besluit van 3 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Beulet", op het besluit van 3 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Basseille", op het besluit van 3 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Bodange", op het besluit van 3 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Menufontaine", op het besluit van 10 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Lionfaing", op het besluit van 10 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Traimont", op het besluit van 31 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Fagne de Wéry", en op het besluit van 31 mei 2001 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Ebly";

Gelet op de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen die op een gedeelte van de door de aanvraag betrokken terreinen wordt uitgevoerd;

Gelet op het verdrag betreffende de afstand van het visrecht tussen de gebruiker en de "Société royale des Pêcheurs réunis" op een gedeelte van de door de aanvraag betrokken terreinen, ondertekend in juni 2003;

Gelet op de erkenningsaanvraag die de gebruiker, de VZW "Les Réserves naturelles RNOB", op 12 augustus 2003 heeft ingediend;

Overeenkomstig de in het aanvraagdossier voorgestelde beheersmaatregelen en aangevraagde afwijkingen;

Overeenkomstig de door de gebruiker opgestelde loop van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het bij dit besluit gevoegde liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende besluiten (86,4612 ha) worden opgeheven : - besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Juseret" (0,9350 ha); - besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Volaiville" (3,13 ha); - besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 december 1991 houdende wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 april 1989 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Volaiville"; - besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 12 december 1991 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "La Sûre" (4,0940 ha); - besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 12 december 1991 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Geronne" (4,3020 ha); - besluit van de Waalse Regering van 12 december 1996 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" (1,41 ha); - besluit van de Waalse Regering van 12 december 1996 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Sûre" (6,3475 ha); - besluit van de Waalse Regering van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027251 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Géronne » type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027254 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Molinfaing" type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027252 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Sûre" sluiten houdende wijziging en uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Geronne" (7,3056 ha); - besluit van de Waalse Regering van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027251 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Géronne » type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027254 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Molinfaing" type besluit van de waalse regering prom. 12/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001027252 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Sûre" sluiten houdende oprichting van de erkende natuurreservaten "Magériol" (1,2145 ha), "Nives" (2,0452 ha), "Cobreville" (1,4815 ha), "Butai" (1,8593 ha), " La Sûre" (10,8763 ha), Gorgipont (0,8688 ha); - besluit van de Waalse Regering van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Grands Prés" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Rosière" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Grands Prés" (4,7668 ha); - besluit van de Waalse Regering van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Grands Prés" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Rosière" sluiten houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" (3,7668 ha); - besluit van de Waalse Regering van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Grands Prés" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Rosière" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Rosière" (of "Roteu") (1,9960 ha); - besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Beulet" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Basseille" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Strainchamps » sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Beulet" (13,7954 ha); - besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Beulet" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Basseille" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Strainchamps » sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Basseille" (2,1608 ha); - besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Beulet" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Basseille" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Strainchamps » sluiten houdende oprichting van de erkende natuurreservaten "Bodange" (of "Strainchamps") (0,9380 ha), "Menufontaine" (6,0450 ha); - besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Lionfaing" type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Traimont" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Lionfaing" (1,2340 ha); - besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Lionfaing" type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Traimont" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Traimont" (1,8250 ha); - besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Wéry" (0,8916 ha); - besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Ebly" (of Maisoncelle) (3,1721 ha).

Art. 2.Het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" beslaat de 109,6098 ha grond die kadastraal bekend zijn (of geacht worden te zijn) als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld en toebehorend aan de VZW "Réserves naturelles RNOB".

Art. 2.De ambtenaar van de afdeling Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" is de houtvester van het in meerderheid vertegenwoordigd ambtsgebied van de afdeling Natuur en Bossen.

Art. 3.Zoals bepaald bij artikel 9, c, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : - bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen; - didactische borden plaatsen; - de overtollige populaties grof wild reguleren via jachtbedrijven beperkt tot bers- of loerjacht; - op de voorbehouden plaatsen en volgens de toegelaten modaliteiten vissen; - vuren aansteken.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de domaniale natuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, mag de gebruiker om het beheersplan uit te voeren : - over kap- of graafwerktuigen beschikken; - jachtwapens dragen; - vistuigen dragen.

Art. 5.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde delegaties staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is verplicht binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde toezichthoudende ambtenaar en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 6.De erkenning wordt verleend voor een duur van 30 jaar.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 mei 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Het plan ligt ter inzage bij het "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement", avenue Prince de Liège 15, te 5100 Namur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^