Besluit Van De Waalse Regering van 16 mei 2013
gepubliceerd op 28 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203075
pub.
28/05/2013
prom.
16/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012 tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit;

Gelet op de e-mail van 3 mei 2013 van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012 en 21 februari 2013, wordt de heer Jean-Pierre Delmez aangewezen als plaatsvervangend lid van het selectiecomité Airbag als vertegenwoordiger van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie ter vervanging van de heer Guy Panis, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 mei 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^