Besluit Van De Waalse Regering van 17 november 2011
gepubliceerd op 07 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027212
pub.
07/12/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 8° ;

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2, 1°, a) ;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 174 van 30 december 1982 houdende invoering van een jaarlijkse aanpassing van de tarieven toegepast door de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 238 van 31 december 1983, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1992 tot vaststelling van de formule en de modaliteiten voor de jaarlijkse aanpassing van de in het Waalse Gewest door de maatschappijen voor openbaar vervoer toegepaste tarieven voor personenvervoer, gewijzigd op 1 september 1994, 14 september 1995 en 11 januari 2001;

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 november 2011;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Besluit :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde schalen voor de vastlegging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest zijn goedgekeurd.

Art. 2.Die tarieven vervangen degene die vroeger op het Waalse net werden toegepast.

Art. 3.De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Namen, 17 november 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Bijlage A. TARIEVEN TOEGEPAST VANAF 1 FEBRUARI 2012 Als de reiziger zijn vervoerbewijs in het voertuig koopt, kan hij verplicht worden het juiste bedrag te betalen daar de aangestelde binnen de perken van zijn mogelijkheden op hoogstens 10 € hoeft terug te geven.

De reiziger zonder geld kan niet worden vervoerd. 1. Biljetten 1.1. Biljetten tegen het volle tarief : - minimumprijs voor een traject van 1 en 2 zones 1,70 € - per bijkomende bediende zone 0,85 € - maximumprijs voor een traject van 6 zones en meer 5,10 € 1.2. Biljet met vermindering : eenheidsprijs, ongeacht het aantal bediende zones : 1,70 € 1.3. Dagpas waarmee onbeperkt kan worden gereisd in de loop van dezelfde dag - op het gezamenlijke TEC-netwerk : 7,50 € - in de stadszone van Luik : 3,40 € - in de stadszone van Namen 3,40 € - in de stadszone van Aarlen 2,50 € 1.4. Vrijkaart waarmee drie opeenvolgende dag onbeperkt kan worden gereisd : - op het gezamenlijke TEC-netwerk : 15,00 € - in de stadszone van Luik : 6,80 € - van Namen : 6,80 € - van Aarlen : 5,00 € 2. Meerrittenkaarten 2.1. INTER-kaarten 2.1.1. Kaarten met aftrek in zones - kaarten met 12 zones tegen het volle tarief 7,00 € - verminderingskaarten met 12 zones 5,20 € 2.1.2. Kaarten met aftrek in euro's : door het afstempelen van de kaarten met aftrek in euro's worden de volgende bedragen van het saldo afgetrokken :

Traject

1z

2z

3z

4z

5z

6z

Kaart tegen het volle tarief

1,17

1,17

1,75

2,33

2,92

3,50

Verminderingskaart

0,87

0,87

1,30

1,73

2,17

2,60


De minimale verkoopprijs van kaarten met aftrek in euro's is gelijk aan de prijs van kaarten met 12 zones.

Onverminderd elk ander commercieel tarief, is de Inter-verminderingskaart voorbehouden aan de volgende personen : - de houders van het RVV-statuut (WIGW en OMNIO), in het bezit van de door de NMBS afgeleverde kaart; - de leden van een groot gezin, in het bezit van de door de NMBS of door de "Ligue des Familles" afgeleverde kaart; - de militairen in actieve dienst, in het bezit van de door de FOD Defensie afgeleverde kaart; - de kinderen van 6 tot onder 12 jaar die niet in het bezit zijn van een bijzonder gratis vervoerbewijs; - grote honden. 2.2. Stadskaarten 2.2.1. "Cité"-kaarten : voor de stadsnetten Aarlen, Dinant, La Louvière, Bergen, Moeskroen, Namen, Doornik en Verviers : - 10-rittenkaart verkocht in de voertuigen : 10,00 € - in sommige steden, 10-rittenkaart in voorverkoop : 9,00 € 2.2.2. Stadszones Charleroi en Luik : - 8-rittenkaart in voorverkoop 8,00 € - 8-rittenkaart verkocht in de voertuigen te Charleroi : 9,00 € 3. TEC-abonnementen 3.1. Vrijkaart op het TEC-net : gratis voor personen van 65 jaar of ouder die erom verzoeken. Ze geldt niet voor de busdiensten op verzoek "Telbus" van de provincie Luxemburg. 3.2. Vrijkaart op het TEC-net : gratis op verzoek voor oorlogsinvaliden en houders van een "75 %"-verminderingskaart om patriottische redenen. Ze geldt niet voor de busdiensten op verzoek "Telbus" van de provincie Luxemburg. 3.3. Vrijkaart op het TEC-net : gratis voor personen van 6 jaar tot onder 12 jaar die erom verzoeken. Ze geldt niet voor de busdiensten op verzoek "Telbus" van de provincie Luxemburg. 3.4. Abonnementen voor personen tussen 25 en 60 jaar ("OPEN")

12 maanden

1 maand

1 en 2 zones

260,00 €

32,00 €

3 zones

325,00 €

40,00€

4 zones

380,00 €

47,50 €

5 zones

450,00 €

57,00 €

6 zones en meer

520,00 €

70,00 €

Agglo-zone Luik

295,00 €

35,00 €


Prijzen voor personen in het bezit van de verminderingskaart "Kroostrijke gezinnen" :

12 maanden

1 maand

1 en 2 zones

208,00 €

25,60 €

3 zones

260,00 €

32,00 €

4 zones

304,00 €

38,00 €

5 zones

360,00 €

45,60 €

6 zones en meer

416,00 €

56,00 €

Agglo-zone Luik

236,00 €

28,00 €


3.5. Abonnementen voor : - jongeren onder 25 jaar ("LYNX") - 60-plussers ("ALTO")

12 maanden

1 maand

1 en 2 zones

195,00 €

24,50 €

3 zones

260,00 €

32,00 €

4 zones

325,00 €

40,00 €

5 zones

380,00 €

47,50 €

6 zones en meer

450,00 €

57,00 €

Agglo-zone Luik

225,00 €

28,00 €


Prijzen voor personen in het bezit van de verminderingskaart "Kroostrijke gezinnen" :

12 maanden

1 maand

1 en 2 zones

156,00 €

19,60 €

3 zones

208,00 €

25,60 €

4 zones

260,00 €

32,00 €

5 zones

304,00 €

38,00 €

6 zones en meer

360,00 €

45,60 €

Agglo-zone Luik

180,00 €

22,40 €


3.6. De abonnementen LYNX, OPEN en ALTO gelden op zaterdag, zondag en wettelijke feetsdagen als vrijkaart op het gezamelijke TEC-net, ongeacht het aantal betaalde zones. 3.7. Vrijkaart op het TEC-net

12 maanden

1 maand

- 25 jaar/+ 60 jaar

450,00 €

57,00 €

Van 25 jaar tot onder 60 jaar

520,00 €

70,00 €


Prijzen voor personen in het bezit van de verminderingskaart "Kroostrijke gezinnen" :

12 maanden

1 maand

- 25 jaar/+ 60 jaar

360,00 €

45,60 €

Van 25 jaar tot onder 60 jaar

416,00 €

56,00 €


4. Gecombineerde abonnementen TEC + fiets Het gecombineerd abonnement cyclo-TEC geldt slechts voor een periode van 12 maanden.Het abonnement cyclo-Lynx wordt afgeleverd aan 16-plussers.

Cyclo-LYNX/ALTO

Cyclo-OPEN

1 en 2 zones

255,00 €

320,00 €

3 zones

320,00 €

385,00 €

4 zones

385,00 €

440,00 €

5 zones

440,00 €

510,00 €

6 zones en meer

510,00 €

580,00 €

Agglo-zone Luik

285,00 €

355,00 €


Prijzen voor personen in het bezit van de verminderingskaart "Kroostrijke gezinnen" :

Cyclo-LYNX/ALTO

Cyclo-OPEN

1 en 2 zones

216,00 €

268,00 €

3 zones

268,00 €

320,00 €

4 zones

320,00 €

364,00 €

5 zones

364,00 €

420,00 €

6 zones en meer

420,00 €

476,00 €

Agglo-zone Luik

240,00 €

296,00 €


5. Abonnementen TEC-+ trein 5.1. Voor een welbepaald TEC-traject, gelegen buiten de zones met een stadstarief in Charleroi, Luik en Verviers : - wordt de prijs van de treinabonnementen met bustraject bepaald door de som van de afstanden trein en bus, met toepassing van het tarief en de reglementering van de NMBS; - wordt de prijs van de treinabonnementen met schoolabonnement bepaald door de som van de NMBS-prijs voor het treintraject en 80 % van de prijs van het TEC-abonnement voor het TEC-traject. - Voor het gecombineerde abonnement + fiets wordt een supplement van 60,00 € op de prijs van de treinkaarten en schoolkaarten betaald. Het wordt slechts aan 16-plussers afgegeven. 5.2. Voor het abonnement voor een combinatie van een treintraject met een TEC-vrijkaart in een stadszone wordt de prijs bepaald door de som van de NMBS-prijs voor het treintraject en : - 80 % van de prijs van het TEC-abonnement voor de overwogen stadszone voor de treinabonnementen voor scholieren; - 96 % van de prijs van het TEC-abonnement voor de overwogen stadszone voor de treintrajectabonnementen. - Voor het gecombineerde abonnement + fiets wordt een toeslag van 60,00 € op de prijs van de treinkaarten en schoolabonnementen betaald.

Het wordt slechts aan 16-plussers afgegeven. 5.3. Binnen de stadstariefzones Charleroi en Luik geldt het abonnement voor een onbeperkt aantal ritten op de NMBS- en TEC-netten tegen de volgende prijzen :

12 maanden

1 maand

Gewoon

370,00 €

37,00 €

Junior en senior

310,00 €

31,00 €

Gecombineerd gewoon + fiets

430,00 €

-

Gecombineerd junior + fiets

370,00 €

-


Prijzen voor personen in het bezit van de verminderingskaart "Kroostrijke gezinnen" :

12 maanden

1 maand

Gewoon

296,00 €

29,60 €

Junior en senior

248,00 €

24,80 €

Gecombineerd gewoon + fiets

356,00 €

-

Gecombineerd junior + fiets

308,00 €

-


Het abonnement cyclo-Lynx + fiets wordt geleverd aan 16-plussers. 6. Stadszone en voorstadszone van Brussel De stadszone TEC van Brussel wordt beperkt tot de volgende haltes : - Oudergem, Stadion op lijn E; - Ukkel, kleine Hut op de lijnen 365a en W; - Watermaal-Bosvoorde, drève des Bonniers op de lijn 366 : - Linkebeek, Brouwerij Van Haelen op de lijn UH gekruist.

De stadszone TEC van Brussel wordt beperkt tot de volgende haltes : - Ukkel, kleine Hut op de lijnen 365a en W; - Hoeilaart, Boomgaard op de lijn 366; - Beersel, Parasol op de lijn UH gekruist.

De door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurde prijzen worden toegepast op : - de 1-ritkaart, de 10-rittenstadskaart en de vrijkaart geldig in de stadszone TEC; - de voorstadskaart voor 5 ritten geldig in de stads- en voorstadszones TEC. 7. Commerciële tarieven In bijzondere gevallen (grensoverschrijdende lijnen, deelneming aan evenementen, promoties,...) kunnen commerciële tarieven worden toegepast. 8. Diverse tarieven 8.1. Het vervoer is gratis zonder formaliteiten voor kinderen onder 6 jaar, en voor kinderen tussen 6 en hoogstens 12 jaar, op vertoon van de gratis vrijkaart op het TEC-net afgeleverd op hun verzoek. Op de schoolvervoertrajecten wordt die kosteloosheid niet verleend aan kinderen die het voorwerp van een afwijking uitmaken. 8.2. Colli : - Voor het vervoer van niet-begeleide colli van maximum 30 kg wordt een kaartje tegen het volle tarief afgegeven op grond van het aantal zones; - Van dat tarief kan afgeweken worden op grond van een geschreven overeenkomst tussen de TEC en de regelmatige colli-afzender die zich ertoe verbindt de kaartjes op voorhand te kopen. 8.3. Kinderen in groep : Groepsvervoer van maximum 20 kinderen naar speelpleinen : 15-rittenkaarten van 12,75 €, of 0,85 € per rit (per kind of toezichthouder). 8.4. Vervoerskaart "famiplus" Eenheidsprijskaartje van 6,00 € per enkele reis voor het vervoer van een gezin van maximum 5 personen, onder wie ten minste één volwassene, ongeacht het aantal bediende zones.

Dat tarief wordt slechts op zater-, zon- en feestdagen toegepast.

Vanaf de zesde tot de negende persoon wordt een toeslag van 1,20 EUR opgelegd. 8.5. Vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid.

Wat betreft de diensten voor het vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid, in regie of door verenigingen verricht, toepassing van het zonetarief biljet met een minimumprijs van 1,70 euro voor een enkele rit. 8.6. Busdiensten op verzoek "Telbus" van de provincie Luxemburg : - Eenheidsprijs van 1,70 voor personen boven 65 jaar; - Reserveringsheffing van 1,70 euro voor de rechthebbenden op gratis vervoer; - Toepassing van het zonetarief biljet voor de overige gebruikers. - Voorkeurstarief van 1,25 euro per persoon wanneer de reservering een groep van minstens 3 personen betreft. 8.7. City-bus van Charleroi.

Eenheidsprijskaartje van 1,00 € per rit. 8.8. Pendeldienst BSCA : Eenheidsprijs van 3,00 € per enkele rit tussen het station van Charleroi Zuid en de luchthaven van Gosselies. 8.9. Vervoer van asielzoekenden.

Asielzoekenden die zich in het kader van hun asielaanvraag verplaatsen, beschikken over een vrijkaart voor één dag die tegen de prijs van 3,30 € verkocht wordt in de onthaalcentra van Fedasil, bij het Rode Kruis en de O.C.M.W.'s. 9. Administratieve kosten 9.1. De reiziger die onvoldoende geld in zijn bezit heeft om de vervoerprijs te betalen of wiens geld niet gewisseld kan worden, kan vervoerd worden op voorwaarde dat : - hij zijn vroegere boetes of administratieve kosten heeft betaald; - hij een identiteitskaart voorlegt.

Hij moet de prijs van zijn rit, verhoogd met 2,50 € administratieve kosten, binnen tien kalenderdagen betalen.

Indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn betaalt, is hij strafbaar met een administratieve geldboete. 9.2. Administratieve kosten voor het maken van een duplicaat van een maand- of jaarabonnement van de TEC of van een gratis vrijkaart op het TEC-net : 10,00 € . 9.3. Administratieve kosten voor de afgifte van een attest betreffende de prijs van de abonnementen : 5,00 € . 9.4. Administratieve kosten voor de teruggave van een gevonden voorwerp : 10,00 € . 9.5. Administratieve kosten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes inzake de openbare vervoerdienst in het Waalse Gewest : 50,00 € . 9.6. Administratieve kosten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes inzake de openbare vervoerdienst in het Waalse Gewest : 2,50 € .

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest.

Namen, 17 november 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^