Besluit Van De Waalse Regering van 17 november 2011
gepubliceerd op 30 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011205938
pub.
30/11/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 36, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées";

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde persoon wordt ter vervanging van de heer Cléon Angelo, op de voordracht van de "ASBL Autonomia", die betrokken is bij de toepassing van de decreten en besluiten die door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" uitgevoerd worden, tot 30 juni 2012 benoemd tot lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" : de heer Laurent Heck.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 november 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^