Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 250 van het Waals Toerismewetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204008
pub.
11/09/2019
prom.
18/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204008

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 250 van het Waals Toerismewetboek


De Waalse Regering, Gelet op het Waals Toerismewetboek, artikel 222.D, § 1, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206122 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type decreet prom. 10/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016205813 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd sluiten, en op artikel 250, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017201948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest sluiten;

Gelet op het advies van de Raad voor Toerisme, gegeven op 7 mei 2019, Gelet op het rapport van 25 april 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 66.331/4 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 250, § 1, van het Waals Toerismewetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017201948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: " De hoge voorkomingsomtrek van het overstroombare gedeelte van een toeristische camping en van een camping op de hoeve mag geen stacaravans, opberghokjes, heggen, omheiningen of andere gelijksoortige inrichtingen ontvangen.De buitenmeubels, de luifels en de voortenten in zeil of andere gelijksoortige inrichtingen zijn in de hoge voorkomingsomtrek van het overstroombare gedeelte van een toeristische camping of een camping op de hoeve enkel toegelaten tijdens de periode van 15 maart tot 15 november.".; 2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 2.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^