Besluit Van De Waalse Regering van 19 februari 1998
gepubliceerd op 20 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027158
pub.
20/03/1998
prom.
19/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 1998. Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Raad voor de Visserij)


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juni 1982 tot instelling van een "Conseil supérieur wallon de la Pêche", inzonderheid op artikel 10;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van hierna volgende leden wordt vernieuwd voor een termijn van zes jaar : de heer W. Delvingt, chemin de Potisseau 50, te 5100 Wépion; de heer A. Dussart, rue de la Ruche 41, te 1030 Brussel; de heer R. Gabriel, Piscicultures 117, te 4960 Ligneuville; de heer J.-L. Poos, route de Lahéries 23, te 6848 Longlier; de heer Ph. Poswick, Le Long Pont, te 1360 Thorembais-Saint-Trond; de heer J. Schmitz, rue du Tilleul 1, te 4681 Hermalle-sous-Argenteau.

Art. 2.Benoemd worden tot lid van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" voor een termijn van zes jaar : de heer J.-M. Godefroid, chemin Particulier 12, te 6042 Lodelinsart; de heer H. Counson, Haute Bodeux 9, te 4980 Trois-Ponts; de heer L. Therace, rue du Docteur Depage 18, te 7100 La Louvière.

Art. 3.Een afschrift van dit besluit zal afgegeven worden aan de belanghebbenden voor betekening.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 februari 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^