Besluit Van De Waalse Regering van 19 februari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van de overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelij

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200862
pub.
05/03/2009
prom.
19/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van de overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt, inzonderheid op artikel 2;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, Besluit :

Artikel 1.De hierna genoemde ambtenaren van niveau 2 zijn bevoegd voor de vaststelling van de overtredingen bedoeld in artikel 6 van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt : - Mevr. Elisabeth Merken; - de heer Patrick Degaillier.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^