Besluit Van De Waalse Regering van 20 april 2017
gepubliceerd op 05 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202271
pub.
05/05/2017
prom.
20/04/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202271

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 APRIL 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 33, gewijzigd bij de decreten van 22 maart 2007 en 5 december 2008;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalcommissie, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het besluit van 13 december 2012, en op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1966 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op het interval van enkele maanden voordat de Afvalcommissie aansluit bij de monothematische beleidsgroep "Leefmilieu" van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië);

Overwegende dat de mandaten van sommige leden van de Afvalcommissie vóór die datum vervallen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de leden van de Afvalcommissie worden opgeheven tot de inwerkingtreding van het decreet van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201834 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie en houdende verscheidene bepalingen van de rationalisatie van de adviesverlenende functie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 april 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^