Besluit Van De Waalse Regering van 20 februari 2014
gepubliceerd op 03 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201444
pub.
03/03/2014
prom.
20/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la pêche" georganiseerd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag die op 20 januari 2014 door de hengelvereniging "La Société royale La Protectrice de Berzée" ingediend werd;

Overwegende dat de door de hengelvereniging "La Société royale la Protectrice de Berzée" georganiseerde activiteit perfect aansluit op het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor visserij;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zaterdag 24 mei 2014 in het kader van de dag "fête de la pêche" door de hengelvereniging "La Société royale la Protectrice de Berzée" georganiseerd wordt op haar traject te Berzée, gemeente Walcourt, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen.

Namen, 20 februari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^