Besluit Van De Waalse Regering van 20 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen wordt toegelaten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200378
pub.
31/01/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen wordt toegelaten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 78;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 29 en bijlage 5;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies) uitgebracht op 18 januari 2011;

Gelet op de buitengewone weersomstandigheden van eind november en december 2010;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat langere betalingstermijnen in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen onverwijld moeten worden toegestaan aan de bosuitbaters zodat ze hun schatkist verlichten en hun concurrentievermogen behouden;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.De betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen door de eigenaar met twee maanden uitgesteld worden mits overlegging van het bewijs dat de bankborgstelling met twee maanden verlengd is.

Het uitstellen van de betalingstermijnen heeft betrekking op de tweede tranche en volgende.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Namen, 20 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^