Besluit Van De Waalse Regering van 20 juli 2005
gepubliceerd op 29 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het blad dat gevoegd is bij het besluit van 22 april 2004 houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het gr

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202133
pub.
29/08/2005
prom.
20/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het blad dat gevoegd is bij het besluit van 22 april 2004 houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blegny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon, en op de inschrijving van een woongebied met landelijk karakter in Blegny (Evegnée-Tignée)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 tot herziening van het gewestplan Luik en tot goedkeuring van het voorontwerp van planwijziging met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blegny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon (blad 4213S);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2003 tot goedkeuring van het ontwerp van herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blegny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon (blad 4213S);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blégny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon, en op de inschrijving van een woongebied met landelijk karakter in Blégny (Evegnée-Tignée);

Overwegende dat op het blad dat bij het besluit van 22 april 2004 gaat en in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2004 is bekendgemaakt een gemengde bedrijfsruimte (oppervlakte 1,7 ha, plaatsnaam Prés-Champs) voorkomt op het grondgebied van de gemeente Blegny (Barchon) in plaats van een groengebied binnen de afrit nr. 36 van autosnelweg E40, op ongeveer 1.000 meter ten noordwesten van de perimeter waarop zowel het voorontwerp als het ontwerp van wijzigend gewestplan betrekking hebben;

Overwegende dat er in het besluit van 22 april 2004 geen sprake is van die gemengde bedrijfsruimte;

Overwegende dat er dus duidelijk tegenstelling is tussen de bewoordingen van het besluit en het blad dat erbij gevoegd is;

Overwegende dat bedoelde terreinen niet onderworpen werden aan het onderzoek naar de effecten van het plan en ook niet het voorwerp hebben uitgemaakt van het openbaar onderzoek betreffende het ontwerp van gewestplan dat van 25 oktober tot en met 8 december 2003 te Blégny en van 22 oktober tot en met 5 december 2003 te Soumagne werd gevoerd;

Overwegende dat de urbanisatie van een autowegafrit bovendien indruist tegen het beginsel van zorgvuldige inrichting van de ruimte daar bedoelde ruimte een schakel vormt tussen de autosnelweg en de nabijgelegen urbaniseerbare gebieden;

Overwegende dat het blad dat gevoegd is bij het besluit van 22 april 2004 houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blegny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon, en op de inschrijving van een woongebied met landelijk karakter in Blegny (Evegnée-Tignée) vervangen moet worden door een blad dat voldoet aan de voorschriften van bovenbedoeld besluit;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het blad dat gevoegd is bij het besluit van 22 april 2004 houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne (Cerexhe-Heuseux en Evegnée-Tignée) en Blegny (Evegnée-Tignée), ter uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van Barchon, en op de inschrijving van een woongebied met landelijk karakter in Blegny (Evegnée-Tignée) wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde blad.

Art. 2.De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 juli 2005.

De Minister-president, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE Het blad ligt ter inzage bij het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium, rue des Brigades d'Irlande 1, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^