Besluit Van De Waalse Regering van 20 november 2014
gepubliceerd op 02 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van drie leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207173
pub.
02/12/2014
prom.
20/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van drie leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende goedkeuring van de statuten van de Waalse Regionale Vervoermaatschappij;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Overwegende dat, ter aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203897 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » sluiten tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij), twee bestuurders dienen te worden aangewezen ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen bedoelde Raad;

Overwegende dat de Raad van bestuur van de TEC Luik-Verviers, tijdens zijn vergadering van 17 oktober 2014, beslist heeft om de aanwijzing van de heer Pierre Moson aan de Waalse Regering voor te stellen als bestuurder die de TEC Luik-Verviers binnen de Raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Transport" vertegenwoordigt;

Overwegende dat betrokkenen aan alle vereiste voorwaarden voldoen om als bestuurder van de "Société régionale wallonne du Transport" aangewezen te zijn;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering wijst de volgende personen aan tot bestuurder van de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) waar ze het Waalse Gewest vertegenwoordigen : - Mevr. Laurence Glautier; - De heer Maxime Feron.

Art. 2.De Waalse Regering wijst de heer Pierre Moson aan tot bestuurder van de "Société régionale wallonne du Transport" om er de TEC Luik-Verviers te vertegenwoordigen.

Art. 3.De mandaten bedoeld in dit besluit vervallen op 12 juni 2019.

Art. 4.Dit besluit wordt aan betrokkenen medegedeeld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 november 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^