Besluit Van De Waalse Regering van 20 november 2014
gepubliceerd op 02 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207174
pub.
02/12/2014
prom.
20/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 4 november 1990 houdende goedkeuring van de statuten van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers;

Gelet op het voorstel van de Algemene vergadering van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers van 17 oktober 2014;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Overwegende dat de bestuurders van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers dienen te worden hernieuwd;

Overwegende dat betrokkene(n) aan alle vereiste voorwaarden voldoen om als bestuurder van bedoelde maatschappij aangewezen te zijn;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering wijst de volgende personen aan tot bestuurder van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers om er de gemeenten te vertegenwoordigen : - De heer Daniel Wathelet, als voorzitter; - Mevr. Christine Collignon; - Mevr. Sophie du Fontbaré; - Mevr. Florence Herry; - De heer Fernand Gingoux; - De heer Jean-Louis Lefebvre.

Art. 2.De Waalse Regering wijst de volgende personen aan tot bestuurder van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers om er het Gewest te vertegenwoordigen : - De heer Michel Firket, als ondervoorzitter; - De heer Robert Mayeresse; - Mevr. Natacha Mossoux; - De heer Antoine Gruselin; - De heer Olivier Warland; - Mevr. Karin Wertz; - Mevr. Diana Nikolic; - De heer Pierre Moson.

Art. 3.De mandaten bedoeld in dit besluit vervallen op 12 juni 2019.

Art. 4.Dit besluit wordt aan betrokkenen medegedeeld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 november 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^