Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2017
gepubliceerd op 12 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200040
pub.
12/01/2018
prom.
21/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200040

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 DECEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de voordrachten van aanwijzingen, overgemaakt door de Sociaal-economische Raad van Wallonië, door de "Académie de recherche et d'enseignement supérieur" (ARES), door WAL-TECH en door "Inter-Environnement Wallonie";

Op de voordracht van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering wijst de volgende vertegenwoordigers aan in de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië:

Samenstelling

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

10 vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de Sociaal-economische Raad van Wallonië

Didier Paquot (UWE)

Pierre Elias (UWE)

Valérie Debois (UWE)

André Cochaux (UWE)

Fabian Scuvie (UWE)

Anne Reul (UWE)

Clarisse Ramakers (UCM)

Ana Granados Chapatte (FWA)

Benoît Hallet (UNIPSO)

Yves Smeets (UNIPSO)

Isabelle Michel (FGTB)

Eric Perpete (FGTB)

Gianni Infanti (FGTB)

José Sterkendries (FGTB)

Muriel Ruol (CSC)

Jean-Marc Damry (CSC)

Agnes Namurois (CSC)

Xavier Lorent (CSC)

Martine Evraud (CSC)

Olivier Flohimont (FGTB)

6 vertegenwoordigers van het universitair onderwijs op de voordracht van ARES

Serge Schiffmann (ULB)

Daniele Carati (ULB)

Rudi Cloots (ULiège)

Albert Corhay (ULiège)

Eric Haubruge (ULiège)

Anne Bovy (UCL)

Jean-Christophe Renauld (UCL)

Vincent Blondel (UCL)

Carine Michiels (UNamur)

Christine Culot (UNamur)

Ruddy Wattiez (UMons)

Céline Thillou (UMons)

2 vertegenwoordigers van het hoger niet-universitair onderwijs op de voordracht van ARES

Christian Ninane (HEPL)

Hélène Lamy (HE Vinci)

Juan Herrera (HELMo)

Alexia Pasini (HE2B)

2 twee vertegenwoordigers van de onderzoekscentra op de voordracht van Wal-Tech

Véronique Lardot

Christian Marique

Stéphane Nonet

Philippe Geuzaine

1 vertegenwoordiger van de leefmilieuverenigingen op de voordracht van Inter-Environnement Wallonie

Pierre Ozer

Emeline De Bouver


Art. 2.De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^