Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2017
gepubliceerd op 16 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor sociaal toerisme

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200054
pub.
16/01/2018
prom.
21/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200054

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 DECEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor sociaal toerisme


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°;

Gelet op het Waals Toerismewetboek, artikel 82.D, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206122 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type decreet prom. 10/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016205813 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd sluiten;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Yves Godin wordt benoemd tot voorzitter van het technisch Comité voor sociaal toerisme, bedoeld in artikel 82.D van het Waals Toerismewetboek.

Art. 2.De heer Benoît César wordt benoemd tot ondervoorzitter van het technisch Comité voor sociaal toerisme, bedoeld in artikel 82.D van het Waals Toerismewetboek.

Art. 3.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^