Besluit Van De Waalse Regering van 21 februari 2013
gepubliceerd op 05 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevorderi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201219
pub.
05/03/2013
prom.
21/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit;

Gelet op het schrijven van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van 23 januari 2013;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij het besluit van 30 augustus 2012, wordt Mevr. Lore Poncin ter vertegenwoordiging van de Minister van Tewerkstelling als gewoon lid van het Selectiecomité Airbag aangewezen ter vervanging van de heer Jacquy Detrain, wiens mandaat ze zal voleindigen.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit wordt de heer Etienne Charles ter vertegenwoordiging van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek, als plaatsvervangend lid van het Selectiecomité Airbag aangewezen ter vervanging van Mevr. Cléomire Loos, wier mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 februari 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^