Besluit Van De Waalse Regering van 21 juli 2016
gepubliceerd op 02 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het auditcomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203983
pub.
02/08/2016
prom.
21/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203983

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 JULI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het auditcomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi », zoals gewijzigd bij het decreet van 17 maart 2016, artikel 48;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het auditcomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het auditcomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » vervangt Didier Malherbe Jean-Pierre Hansen, wiens mandaat hij voleindigt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^