Besluit Van De Waalse Regering van 22 april 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021202138
pub.
04/05/2021
prom.
22/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021202138

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 november 2008 tot rationalisering van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten betreffende de vervanging van bepaalde leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Gelet op het verzoek om wijziging van de samenstelling van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), behoorlijk vergezeld van de lijst van de kandidaten voor de te verlenen mandaten;

Op de voordracht van de Minister van Onderzoek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten, wordt gewijzigd als volgt: Voor de sociale gesprekspartners: Mevr. Julie Leroy (UWE) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van mevr. Valérie Debois;

De heer Philippe Denoel (UWE) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van de heer Fabian Scuvie;

Mevr. Laure Homerin (FGTB) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van mevr. Isabelle Michel;

De heer Frédéric Druck (UWE) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer André Cochaux;

De heer Xavier Cornet (FGTB) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer José Sterkendries;

Mevr. France-Lise Caron (CSC) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Jean-Marc Damry.

Voor de vertegenwoordigers van de onderzoekscentra: De heer Jean-Claude Noben (SIRRIS) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van mevr. Véronique Lardot;

De heer Yves Houet (CELABOR) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Jean-Claude Noben.

Voor leden van universiteiten die actief zijn in het Waals Gewest zoals erkend door artikel 10 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies: <0 De heer Marius Gilbert (ULB) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van de heer Oberdan Leo;

De heer Xavier Lepot (UCL) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van mevr. Anne Bovy;

De heer Michel Morant (ULiège) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Rudi Cloots.

Voor leden van de instellingen van het niet universitair hoger onderwijs wordt mevrouw Catherine Deschepper (HELDV) benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van mevrouw Hélène Lamy.

Voor de vertegenwoordigers van de milieuverenigingen: Mevrouw Pauline Dessard (Inter Environnement Wallonie) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van de heer Pierre Ozer;

Mevrouw Florence Jonet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van mevrouw Emeline De Bouver.

Art. 2.De benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" eindigt hetzij in geval van hernieuwing van de Beleidsgroep, hetzij in geval van verlies van de hoedanigheid waarin het betrokken lid is benoemd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^