Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 2015
gepubliceerd op 06 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203631
pub.
06/08/2015
prom.
23/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203631

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad Bossen en Houtsector)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen en het uitvoeringsbesluit ervan van 19 juni 2014;

Gelet op artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009200029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten inzake de inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad Bossen en Houtsector);

Gelet op de oproep tot kandidaturen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014;

Gelet op de overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2014 tot uitvoering van het voornoemde decreet ingediende mededeling van de Minister bevoegd voor bossen waarbij de onmogelijkheid wordt omkleed om aan het voorschrift van artikel 4, eerste lid van het decreet van 27 mei 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen te voldoen;

Gelet op de voordrachtsbrieven verzonden door de betrokken instellingen, met opgave van de redenen waarom het onmogelijk is te voldoen aan de verplichting om voor elk mandaat de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen;

Gelet op de afwezigheid van vrouwelijke kandidaturen voor de betrekkingen van de verenigingen van privé-boseigenaars, van de verenigingen van de houtverwerkingsnijverheid, van de verenigingen van aannemers van boswerkzaamheden en van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad Bossen en Houtsector);

Overwegende dat de leden van deze verenigingen overwegend mannen zijn, dat het bijgevolg onmogelijk is te voldoen aan het bepaalde van artikel 4, lid 1, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad Bossen en Houtsector) als : 1. afgevaardigden van de verenigingen van privé-boseigenaars : - voor de VZW "Propriétaires ruraux de Wallonie, Nature, Terres et Forêts" : • gewoon lid : de heer Frédéric Petit, rue Docteur Romedenne 50, te 5060 Auvelais; • plaatsvervangend lid : de heer Jean-Pierre Delwart, rue du Bois de Grand'Pré 1, te 5336 Courrière; • gewoon lid : de heer Etienne de Cartier d'Yves, Sur les Sarts 2, te 5330 Sart-Bernard; • plaatsvervangend lid : de heer Philippe de Wouters, rue de la Libération 35, te 5000 Beez; 2. afgevaardigden van de verenigingen van openbare eigenaars : - Voor de VZW "Union des Villes et Communes de Wallonie" ( Unie van de Waalse Steden en Gemeenten) : • gewoon lid : Mevr.Christel Termol, voie Piron 3, te 4210 Lamontzée; • plaatsvervangend lid : de heer Arnaud Ransy, rue du Calvaire 52, te 6280 Loverval; • gewoon lid : mevr. Anne Laffut, rue J. Philippe 157, te 6890 Ochamps; • plaatsvervangend lid : de heer Marc Quirynen, rue Principale 34, te 6953 Ambly; 3. afgevaardigden van de verenigingen van de Houtverwerkingsnijverheid : - voor de Bond der bosdeskundigen : • gewoon lid : de heer Nicolas Henryot, route de Bockaissart 2, te 6681 Lavacherie; • plaatsvervangend lid : de heer Olivier Noiret, rue des Béguines 8, te 5170 Rivière; - voor de Nationale Federatie der zagerijen : • gewoon lid : de heer Hugues Frère : rue de la Commone 2, 1325 Dion-le-Mont; • plaatsvervangend lid : De heer Jean-Claude Arend, avenue de la Gare 96, te 6720 Habay-la-Neuve; - voor de "Union régionale des entreprises du bois" : • gewoon lid : de heer François De Meersman, rue du Village 88, te 5081 Meux; • plaatsvervangend lid : de heer Joseph Johnen, rue de Malmedy 82, te 4700 Eupen; - voor de VZW COBELPA : • gewoon lid : de heer Eric Meurisse, rue du jardin florentin 5, te 55600 Thonne-la-Long, Frankrijk; • plaatsvervangend lid : de heer Laurent De Munck, rue des trys 44, te 5330 Assesse; 4. afgevaardigden van elke Universiteit gelegen op het gebied van het Gewest, die de opleiding van ingenieurs op het gebied van natuur en bossen organiseert : - voor de "Université Catholique de Louvain-la-Neuve" : • gewoon lid : de heer Quentin Ponette, avenue Albert 1er 66, te 1342 Limelette; • plaatsvervangend lid : mevr. Caroline Vincke, rue Léon Dachelet 24, te 5310 Hanret; - voor de "Faculté universitaire de Gembloux Agro Bio Tech" : • gewoon lid : de heer Jacques Rondeux, rue des Chars à Boeufs 29, te 6690 Vielsalm; • plaatsvervangend lid : mevr. Adeline Fayolle, Lakensestraat 44, te 1000 Brussel; 5. afgevaardigden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse hoge raad voor het natuurbehoud) : - gewoon lid : nihil; - plaatsvervangend lid : nihil; 6. afgevaardigden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad) : - gewoon lid : de heer Benoît Petit, rue du Longsart 84, te 5021 Bonnine; - plaatsvervangend lid : de heer Jean-Claude Patard, rue Jules Destrée 40, te 6250 Aiseau; 7. afgevaardigden van de verenigingen voor milieubescherming : - voor de VZW "Inter-Environnement Wallonie" : • gewoon lid : de heer Lionel Delvaux, Jean-Baptiste Colynsstraat 3, te 1050 Brussel; • plaatsvervangend lid : mevr. Gaëlle Warnant, rue Mazy 41, te 5100 Jambes; • gewoon lid : de heer Olivier Guilitte, rue du Trichon 114, te 5030 Gembloux; • plaatsvervangend lid : mevr. Joëlle Piraux, Thy 10, te 1470 Baisy-Thy; 8. afgevaardigden van de verenigingen die de sociaal-recreatieve functie van het bos beogen : - voor de VZW "les Scouts" : • gewoon lid : mevr.Marie Navarre, Gebroeders Becquélaan 50, te 1082 Brussel; • plaatsvervangend lid : de heer Geoffroy Crépin, rue Ferdinand Desoer 29, te 4031 Angleur; - voor het platform van de sociaal-recreatieve verenigingen ("Itinéraires Wallonie", "Sentiers.be.", "Les Sentiers de Grande Randonnée", "Fédération francopohone d'Equitation et d'Attelage de Loisir", "le Réseau de la Forêt") : • gewoon lid : de heer Raoul Hubert, rue des Grands Prés 9, te 5580 Mont-Gauthier (Rochefort); • plaatsvervangend lid : mevr. Anne Depierre, rue du Champ Binette 2, te 1380 Sauvagemont; 9. afgevaardigden van landbouwersverenigingen : - voor de VZW "Fédération wallonne de l'Agriculture" : • gewoon lid : de heer Didier Vieuxtemps, chaussée de Namur 47, te 5030 Gembloux; • plaatsvervangend lid : mevr. Isabelle Jaumotte, rue de Petit Waret 168, te 5300 Landenne; 10. afgevaardigden van de verenigingen van aannemers van boswerkzaamheden : - voor de VZW "Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie : • gewoon lid : de heer Simon Linard De Guertechin, rue de Marche 42, te 6950 Nassogne; • plaatsvervangend lid : de heer Gilbert Foguenne, rue de la Coul 2, te 4850 Moresnet; 11. afgevaardigden van de Duitstalige Gemeenschap : • gewoon lid : de heer Helmut Henkes, Hauptstra{beta}e 54, te 4780 Sankt Vith; • plaatsvervangend lid : mevr. Sabine Mennicken, Hütte 79/20, te 4700 Eupen; 12. door de Regering aangewezen ambtenaar : - de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen of zijn afgevaardigde.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de betrokkenen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^