Besluit Van De Waalse Regering van 23 oktober 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Frans

bron
waals ministerie voor uitrusting en vervoer
numac
1997027602
pub.
06/11/1997
prom.
23/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken;

Overwegende dat de Commissie voor gespecialiseerde geregelde diensten op 29 juli 1997 een nieuwe standaardkostprijs heeft goedgekeurd die de berekeningsreferentie is geworden van de voor de diensten voor leerlingenvervoer geldende prijslijst;

Overwegende dat deze prijslijst bijgevolg gewijzigd moet worden om de basisprijs van de concessies van de dienst voor leerlingenvervoer aan te passen;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

Art. 2.De wijziging van artikel 17 van het standaardbestek is goedgekeurd. Het wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Art. 17.De bijgaande tarieven zijn de tarieven van toepassing op 1 september 1997.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden het leerlingenvervoer behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 oktober 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^