Besluit Van De Waalse Regering van 24 april 2008
gepubliceerd op 13 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de leden van het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201532
pub.
13/05/2008
prom.
24/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de leden van het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op de artikelen 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot aanwijzing van de leden van het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën;

Op de voordracht van de Minister van Vorming, Besluit :

Artikel 1.Binnen het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën wordt het mandaat van Mevr. Fabienne Winckel ingetrokken.

Art. 2.Mevr. Rim Ben Achour wordt als vertegenwoordigster van de Minister van Vorming aangewezen om het mandaat van Mevr. Fabienne Winckel te voltooien. Mevr. Rim Ben Achour zal ook de functie van voorzitster overnemen.

Namen, 24 april 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Vorming, M. TARABELLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^