Besluit Van De Waalse Regering van 24 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005200899
pub.
11/04/2005
prom.
24/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10 juni 1999 en 18 juli 2002 waarbij sommige leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen vervangen worden


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 120 en 462/2 en volgende;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10 juni 1999 en 18 juli 2002 waarbij sommige leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen vervangen worden, worden de namen « Jean Marie Delsaut en Michel Delville » vervangen door de namen « Alain Masson en Thibaut de Villenfagne de Vogelsanck ».

Art. 2.De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 maart 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^