Besluit Van De Waalse Regering van 25 april 2019
gepubliceerd op 06 augustus 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre ou Sûre" te Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise, Neufchâtea

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019030798
pub.
06/08/2019
prom.
25/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030798

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre ou Sûre" te Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise, Neufchâteau


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het Natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door de privéverenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, de artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201920 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Lombitch" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201933 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Gueule" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201918 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Spinets" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201923 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Housta" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Tournailles" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201924 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Thier à la Tombe" sluiten houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sure";

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature" (Waalse hoge raad voor natuurbehoud), gegeven op 17 april 2007;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van Luxemburg, gegeven op 13 september 2007;

Gelet op het gunstig advies van de Directie van Neufchâteau van het Departement Natuur en Bossen, gegeven op 15 juni 2007, en van de Directie van Aarlen, gegeven op 15 juli 2016;

Gelet op het gunstig geacht advies van de Commissie van het Natuurpark "Haute-Sûre/Forêt d'Anlier", gegeven op 4 augustus 2016;

Gelet op de aanvraag tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat ingediend door de vereniging Natagora op 15 februari 2007;

Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;

Overwegende dat het behoud en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie de controle op de vegetatie vereisen;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat het visrecht aan verschillende hengelverenigingen is verleend en dat zij hun activiteiten moeten kunnen blijven uitoefenen;

Overeenkomstig de loop van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op de bij dit besluit zeven gevoegde liggingsplannen en waarvan hij deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" beslaat de 68,1836 ha gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Percelen

Oppervlakte (are)

Fauvillers

Fauvillers

A

1567

19,90

Fauvillers

Fauvillers

A

1569 A

29,80

Fauvillers

Fauvillers

A

1570

8,90

Fauvillers

Fauvillers

A

1571

16,30

Fauvillers

Fauvillers

A

1577

25,10

Fauvillers

Fauvillers

A

1681 A

92,10

Fauvillers

Fauvillers

A

1684 B

19,50

Fauvillers

Fauvillers

A

1687 A

8,40

Fauvillers

Fauvillers

C

217 D

154,73

Fauvillers

Fauvillers

C

218 B

137,58

Fauvillers

Fauvillers

C

219 C

26,50

Fauvillers

Fauvillers

C

219 G

106,96

Fauvillers

Fauvillers

C

219 N

26,46

Fauvillers

Fauvillers

C

220 A

6,30

Fauvillers

Fauvillers

C

220 B

18,20

Fauvillers

Fauvillers

C

221 B

60,80

Fauvillers

Fauvillers

C

222 B

14,50

Fauvillers

Fauvillers

C

222 C

1,40

Fauvillers

Fauvillers

C

224 B

2,70

Fauvillers

Fauvillers

C

228 D

17,90

Fauvillers

Fauvillers

C

312 H (p)

34,40

Fauvillers

Fauvillers

C

335 C

22,40

Fauvillers

Fauvillers

C

379 L

12,20

Fauvillers

Fauvillers

C

411 A (p)

1026,50

Fauvillers

Fauvillers

C

428 C

18,10

Fauvillers

Fauvillers

C

428 E

2,50

Fauvillers

Fauvillers

C

428 F

21,50

Fauvillers

Fauvillers

C

428 G

5,00

Fauvillers

Fauvillers

C

433 P

75,00

Fauvillers

Fauvillers

C

434 V (p)

62,98

Fauvillers

Fauvillers

C

444 V

35,60

Fauvillers

Fauvillers

C

464 F

98,00

Fauvillers

Fauvillers

C

468 B

26,10

Fauvillers

Fauvillers

C

469 D

71,90

Fauvillers

Fauvillers

C

470 C

89,40

Fauvillers

Fauvillers

C

473 C

101,70

Fauvillers

Fauvillers

D

793 D

6,75

Fauvillers

Fauvillers

D

793 G

92,66

Fauvillers

Hollange

B

1213 H

15,00

Fauvillers

Hollange

B

1213 L

11,10

Fauvillers

Hollange

B

1213 M

11,40

Fauvillers

Hollange

B

1214 A

8,59

Fauvillers

Hollange

B

1214 B

0,01

Fauvillers

Hollange

B

1215 C

2,60

Fauvillers

Hollange

B

1215 D

2,30

Fauvillers

Hollange

C

492 A

1,90

Fauvillers

Hollange

C

492 C

7,90

Fauvillers

Hollange

C

495 G

10,10

Fauvillers

Hollange

C

510 G

144,70

Fauvillers

Hollange

C

511 C

92,90

Fauvillers

Hollange

C

512 B

97,00

Fauvillers

Hollange

C

515 F

9,60

Fauvillers

Hollange

C

593

13,70

Subtotaal

3025.52

Vaux-sur-Sûre

Morhet

E

2 V

31,55

Vaux-sur-Sûre

Nives

A

1606 M

116,18

Vaux-sur-Sûre

Nives

A

1606 N

116,18

Vaux-sur-Sûre

Nives

A

1606 P

116,18

Vaux-sur-Sûre

Nives

A

1705

51,70

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

261 C

50,80

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

304 A

33,40

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

538 B

84,43

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

540 C


Vaux-sur-Sûre

Nives

B

626 C

48,05

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1057 A

100,90

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1062 B

17,70

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1093 E

1,70

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1093 F

2,80

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1093 G

5,40

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1093 H

1,50

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1094 A

44,10

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1098 A

146,20

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1101 A

60,10

Vaux-sur-Sûre

Nives

B

1125 F

4,50

Vaux-sur-Sûre

Juseret

A

1392 B3

58,25

Vaux-sur-Sûre

Juseret

A

1392 R2

68,51

Vaux-sur-Sûre

Juseret

A

1392 S2

6,11

Vaux-sur-Sûre

Juseret

B

320 C

8,17

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

15

28,80

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

32 R

144,00

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

32 S

144,00

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

138

20,10

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

139

20,40

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

140

12,40

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

141

28,40

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

142

1,31

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

387 A

7,30

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

1137 A

37,15

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

1160 E

40,37

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

1167 A

30,49

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

1167 B

44,34

Vaux-sur-Sûre

Juseret

C

1172

42,31

Subtotaal

1775,78

Neufchâteau

Longlier

A

428

34,60

Neufchâteau

Longlier

A

433 B

121,90

Neufchâteau

Longlier

A

543 D

14,90

Neufchâteau

Longlier

A

544 B

36,70

Neufchâteau

Longlier

A

547 A

11,20

Neufchâteau

Longlier

A

552 B

24,50

Neufchâteau

Longlier

A

830 A

78,20

Subtotaal

322,0000

Léglise

Witry

A

185 G

58,70

Léglise

Witry

A

396 C

10,60

Léglise

Witry

A

401 R

30,70

Léglise

Witry

A

401 V

78,40

Léglise

Witry

A

460 D

17,70

Léglise

Witry

B

466

19,30

Léglise

Witry

B

474

24,80

Léglise

Witry

B

480 A

16,90

Léglise

Witry

B

480 B

11,10

Léglise

Witry

B

482

12,40

Léglise

Witry

B

483

7,40

Léglise

Witry

B

485

19,30

Léglise

Witry

B

487 B

22,70

Léglise

Witry

B

487 C

9,70

Léglise

Witry

B

491 A

77,60

Léglise

Witry

B

497 A

20,50

Léglise

Witry

B

497 B

19,40

Léglise

Witry

D

442 C

7,10

Léglise

Witry

D

444

27,40

Léglise

Witry

D

585

29,00

Léglise

Witry

D

586 B

10,90

Léglise

Witry

D

589 B

0,40

Léglise

Witry

D

589 C

325,00

Léglise

Ebly

D

373 C

39,36

Léglise

Ebly

E

438 A

54,00

Léglise

Ebly

E

489 D

118,50

Léglise

Ebly

E

489 E

23,60

Léglise

Ebly

E

489 F

20,80

Léglise

Ebly

E

509 D

45,05

Léglise

Ebly

E

509 E

45,05

Léglise

Ebly

E

524

14,50

Léglise

Ebly

E

526 A

45,60

Léglise

Ebly

E

554 C

119,10

Léglise

Ebly

E

602

13,80

Léglise

Ebly

E

721 A

13,50

Léglise

Ebly

E

726 E

25,20

Léglise

Ebly

E

726 F

37,50

Léglise

Ebly

E

726 G

10,60

Léglise

Ebly

E

728

16,90

Léglise

Ebly

E

729

20,30

Léglise

Ebly

E

741 B

54,30

Léglise

Ebly

E

743 A

40,80

Léglise

Léglise

C

1086

22,80

Léglise

Léglise

C

1245

5,20

Léglise

Léglise

C

1246

9,90

Léglise

Léglise

C

1284 B

4,70

Léglise

Léglise

C

1287

37,00

Subtotaal

1695.0600


waarvan de vereniging de eigenaar en enige gebruiker is.

De vermoedelijke werkelijke uitbreiding heeft betrekking op 68,1836 ha.

Art. 2.Een hernieuwing van de erkenning als erkend natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" wordt verleend voor de 109,6098 ha gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt:

Gemeente

Afdeling

Sectie

Perceel

Fauvillers

1

A

171, 174a, 1287C, 1288A, 1288B, 1289A, 1692A, 1692B, 1693B, 1693C, 1694A, 1696, 1699A, 1702A, 1702B, 1702C, 1703, 1708B, 1710

1

C

237d, 237c, 239d, 267t, 267n, 267l, 267r, 268c, 337l, 338H, 338r, 338v, 338p, 338t, 338a, 343a, 349b

2

C

76a, 77a, 80, 81, 535a, 594A, 621D

Voor 17,687 ha


Léglise

1

C

1047E, 1047D, 1047C, 1056E, 1056D, 1057, 1058F, 1059A, 1060A

3

D

366n, 366p, 366h, 366l, 366r, 369h, 373e, 373f

3

E

575A, 576A, 601, 605B, 607e, 607f, 720, 722A, 731a, 732, 733

5

A

24B, 27A, 35A, 38A

5

B

102A, 103A, 103B, 121W, 121D, 310, 314B, 314c, 314D, 329, 331A, 332B, 332A, 333A, 366D, 366E, 367F, 367G, 370A, 371C, 371E, 425A, 455a, 473A, 475, 477, 478, 479, 484, 494A, 495A, 501C, 510D, 510E, 515A, 516C, 516B, 717, 518, 525M, 783B, 786A, 788A, 789D, 790C

5

C

390B, 893D

5

D

587, 588A, 590B, 592F, 951A, 952, 952/02, 953A, 960A

Voor 31,7385 ha


Vaux-sur-Sûre

1

C1

1656e, 1657a

2

D

268D, 469b

2

E

11a, 17b, 21y, 21x

3

A

206a, 611a, 1414a, 1465b, 1467b, 1634A, 1637, 1638, 1639, 1640A, 1642, 1646A, 1648A, 1650A, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673A, 1674, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1707e, 1708a, 1708f, 1709a, 1710b, 1710b2, 1710a, 1711a

3

B

251, 256a, 299A, 539k, 614d, 806a, 849n, 994, 995b, 1069B

5

A

1392t2, 2777b

5

B

19 e, 320h, 321b, 411h, 583K, 584b, 591f, 591g, 610a, 626e, 639a, 837 A

5

C

17b, 29A, 30, 34f, 44, 46, 47, 48, 51, 88a, 89b, 89c, 124h, 132, 133a, 135c, 136, 151s, 151z, 191f, 191g, 191c, 191k, 191h, 456a, 476b, 811b, 1171b, 1174e, 1175n, 1186a, 1201a, 1219b

Voor 60,1843 ha

Algemeen totaal van 109,6098 ha


waarvan de vereniging Natagora de eigenaar en enige gebruiker is.

De hernieuwing van de erkenning heeft betrekking op een vermoedelijke oppervlakte van 109,6098 ha.

De vermoedelijke totale oppervlakte van het erkende natuurreservaat bedraagt 177,7934 ha.

De vermoedelijke oppervlakte gelegen op de gemeente Fauvillers bedraagt 47,9422 ha.

De vermoedelijke totale oppervlakte gelegen op de gemeente Vaux-sur-Sûre bedraagt 77,9421 ha.

De vermoedelijke oppervlakte gelegen op de gemeente Léglise bedraagt 48,6891 ha.

De vermoedelijke oppervlakte gelegen op de gemeente Neufchâteau bedraagt 3,2200 ha.

Deze gronden worden volledig opgenomen in de omtrek Natura 2000 BE 34049 "Haute vallée de la Sûre".

Art. 3.De ambtenaren van het Departement Natuur en Bossen die belast zijn met het toezicht op het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" zijn de houtvesters van Neufchâteau en Habay-la-Neuve.

Art. 4.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° poelen graven en onderhouden;5° didactische borden plaatsen;6° plantaardig afval verbranden;7° stenen uitgraven of verplaatsen;8° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;9° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 3;10° op de voorbehouden plaatsen en volgens de toegelaten modaliteiten vissen.

Art. 5.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de domaniale natuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991, dat van toepassing is in erkende natuurreservaten krachtens artikel 1 van bovenvermeld besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan : - met mechanische of motorwerktuigen te verplaatsen; - over kap- graaf- en winningswerktuigen te beschikken; - jachtwapens en vangsttoestellen te dragen; - vistuigen te dragen; - van honden en fretten vergezeld te zijn.

Art. 6.De in de artikelen 4 en 5 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en hun afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakingsagenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 3 bedoelde ambtenaren belast met het toezicht.

Art. 7.In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen toestaan om van de verboden van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten af te wijken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken en opvolgingen en na advies van de afdeling natuur van de beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden" van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Waalse Sociaal-Economische Raad).

Art. 8.De erkenning wordt aangenomen voor een periode van 30 jaar die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 9.Het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201920 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding en ruilverkaveling van 25 erkende natuurreservaten en oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Lombitch" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201933 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Gueule" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201918 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Spinets" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201923 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Housta" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Tournailles" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201924 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Thier à la Tombe" sluiten wordt opgeheven.

Art. 10.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 april 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^