Besluit Van De Waalse Regering van 25 februari 2016
gepubliceerd op 08 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201212
pub.
08/03/2016
prom.
25/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201212

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke Commissie voor ruimtelijke ordening)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du territoire" voor een periode van vijf jaar, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013 en 2 oktober 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het schrijven van de voorzitter van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" van 13 november 2015 waarbij hij de lijst van de ontslagnemende leden aan de Waalse Regering meedeelt;

Overwegende, enerzijds, dat de mandaten van de niet-ontslagnemende gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du territoire", zoals vastgelegd door de Waalse Regering op 2 oktober 2014, verlengd moeten worden;

Overwegende, anderzijds, dat binnen de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" nieuwe leden aangewezen moeten worden ter vervanging van de ontslagnemende leden;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013 en 2 oktober 2014, wordt M. Vincent Decallais vervangen door M. Olivier Moinnet.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit vervangt M. Olivier Moinnet M. Vincent Decallais, M. Benjamin Calice M. André Verlaine, M. Geoffrey Grulois M. Jean-Luc Quoistiaux, M. Dany Poncelet M. Benoît Moritz, Mevr. Martine Labeye M. Jacques Leenders, Mevr-Eve Lejuste M. Didier Lepot, Mevr. Sophie Liesse Mevr.Julie Rigo, M. Stéphane Thiery Mevr. Sylviane Gilmont, M. Willy Calleuw M. Christophe Danaux, Mevr.

Anne-Catherine Goffinet M. Cédric Dumonceau, Mevr. Sylvana Russo M. Christian Coelmont, M. Christian Coelmont Mevr. Sylvana Russo, Mevr.

Anne-Sophie Stenuit Mevr. Séverine Vanwaeyenberghe, M. Yves Demeuse M. Frédéric Manigart, M. Alain De Roover Mevr. Sophie Vanbleyenbergh, Mevr. Sophie Vanbleyenbergh Mevr. Céline Hermans, Mevr. Olivia Van Honacker Mevr. Vanessa Grandgagnage, M. Paul Malotaux Mevr. Barbara Destree, Mevr. Séverine Vanwaeyenberghe Mevr. Sylvie Eyben, M. François Piron M. Didier Henrotin, M. Didier Henrotin M. Araldo Filippi, Mevr. Albane Nys M. Benoît Colin, M. Bernard Piron M. Michel Père, Mevr. Fabienne Hennequin Mevr. Anouck Herbiet, M. Jean-Marc Dropsy M. Roberto Bassetto en M. Didier Van Der Haar M. Francis Alard.

Art. 3.Het mandaat van de niet-ontslagnemende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" wordt verlengd.

Art. 4.Het mandaat van de leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" eindigt bij de inwerkingtreding van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 februari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^