Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2001
gepubliceerd op 15 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027085
pub.
15/02/2001
prom.
25/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken;

Gelet op het besluit van 1 april 1999 tot uitvoering van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers »;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Het is van toepassing op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Art. 2.Mevr. Catherine Nickels-Baguette wordt benoemd tot gewoon lid van de « Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers », ter vertegenwoordiging van het gesubsidieerd vrij onderwijs en ter vervanging van de heer Charles Wéry, ontslagnemend.

Art. 3.De heer Pierre Denis wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers », ter vertegenwoordiging van de Belgische Federatie van de Autobus- en Autocarexploitanten en ter vervanging van de heer Roland Jost, ontslagnemend.

Art. 4.De heer Christophe Léonet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers », ter vertegenwoordiging van de Waalse Regering en ter vervanging van Mevr. Ivana Basciu.

Art. 5.Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 augustus 1999.

Artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 mei 2000.

Artikel 4 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 juni 2000.

Art. 6.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^