Besluit Van De Waalse Regering van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 08 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027710
pub.
08/12/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen


De Waalse Regering, Gelet op het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, punt 1, van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen wordt Christian Lestienne vervangen door Didier Gruselin.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 oktober 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^