Besluit Van De Waalse Regering van 26 september 2013
gepubliceerd op 21 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité voor Geomatica

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205645
pub.
21/10/2013
prom.
26/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité voor Geomatica


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011200519 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie sluiten betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie, artikel 18, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 betreffende de samenstelling en de werking van het Strategisch comité voor geomatica, artikel 3;

Gelet op het voorstel ingediend door het "IWEPS" op 19 augustus 2013;

Gelet op het voorstel ingediend door de "SRWT" op 13 augustus 2013;

Gelet op het voorstel ingediend door het Gewestelijk crisiscentrum op 19 augustus 2013;

Gelet op de voorstellen ingediend door het SYNERGRID;

Gelet op het voorstel ingediend door de "UVCW" op 12 september 2013;

Gelet op het voorstel ingediend door de Intercommunale Imio op 27 augustus 2013;

Gelet op het voorstel ingediend door Aquawal op 30 augustus 2013;

Gelet op het voorstel ingediend door het "AWT" op 26 augustus 2013;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Besluit :

Artikel 1.Krachtens artikel 3, 9° tot 16°, van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 betreffende de samenstelling en de werking van het Strategisch comité voor geomatica is het Strategisch Comité voor Geomatica samengesteld uit de volgende gewone en plaatsvervangende leden :

Instantie

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

IWEPS

Mevr. Isabelle Reginster

De heer Julien Charles

SRWT

De heer Antoine Patris

Mevr. Nadia Neven

Gewestelijk crisiscentrum

De heer Paul Dewil

De heer Martian Leclercq

SYNERGRID

De heer Sébastien Mahaut

De heer Adrien Legat

SYNERGRID

Mevr. Saïda Mezgueldi

De heer Thibaut Otto

UVCW

De heer Edouard Vercruysse

De heer Tom De Schutter

Intercommunale Imio

De heer Frédéric Rasic

De heer Joël Lambillotte

Aquawal

Mevr. Sophie Plainchamp

De heer Jean-Luc Lejeune

AWT

De heer Stéphane Vince

De heer Cédric Waxweiler


Art. 2.De Minister bevoegd voor Cartografie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 september 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^