Besluit Van De Waalse Regering van 27 april 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2013 van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet van ELIA

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201601
pub.
15/05/2006
prom.
27/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2013 van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet van ELIA


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de CWaPE en de plaatselijke vervoersnetbeheerder ELIA;

Gelet op het advies CD-6b14-CWaPE-111 m.b.t. de werken omschreven in het aanpassingsplan 2006-2013 van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet;

Overwegende dat het plan de mogelijkheid biedt om in te spelen op de voorspelbare behoeften van de afnemers en voorziet in de nodige aanpassingen ter oplossing van de tegengekomen problemen inzake opstopping, afsluiting of spanningsdaling;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het aanpassingsplan 2006-2013 van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet van ELIA wordt goedgekeurd door de Waalse Regering.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3..De Minister tot wiens bevoegdheden het Energiebeleid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 april 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^