Besluit Van De Waalse Regering van 28 april 2011
gepubliceerd op 10 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Commission wallonne pour l'Energie"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202173
pub.
10/05/2011
prom.
28/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 83, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op hoofdstuk XI;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, artikel 38, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 en artikel 97bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" sluiten tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie - (CWaPE)";

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" is samengesteld als volgt : - voorzitter : de voorzitter van de "CWaPE"; - plaatsvervangende voorzitter : de secretaris-generaal van de "CWaPE".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 april 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^