Besluit Van De Waalse Regering van 28 oktober 2004
gepubliceerd op 06 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise », S.V.

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004203601
pub.
06/12/2004
prom.
28/10/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise », S.V.


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 170 van bedoeld Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003;

Overwegende dat bij artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing op grond van artikel 170 van de Waalse Huisvestingscode van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise » gesteld wordt dat de opdracht van de bijzondere commissaris, die een oorspronkelijke duur heeft van twee jaar, verlengd kan worden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing op grond van artikel 170 van de Waalse Huisvestingscode van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise » verlengt de Waalse Regering de opdracht van de heer Claude Rochefort als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise », S.V., gelegen parvis des Ecoliers 1, te 4020 Luik, met het oog, hoofdzakelijk, op de implementering van een evenwichtig loonlastbeleid waarbij de organisatie van de vennootschap opnieuw uitgetekend wordt met het oog op een beheer dat het mogelijk maakt om de sociale doelstellingen te bereiken die de vennootschap opgelegd zijn en tegelijk financieel efficiënt te blijven.

Art. 2.De opdracht van de bijzondere commissaris wordt verlengd met een termijn die de datum van 31 december 2004 niet overschrijdt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2004.

Namen, 28 oktober 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^