Besluit Van De Waalse Regering van 28 september 2017
gepubliceerd op 13 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205169
pub.
13/10/2017
prom.
28/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205169

WAALSE OVERHEIDSDIENST


28 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°;

Gelet op het Waalse Toerismewetboek, de artikelen 80. D, 8°, 82.D en 83.D, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206122 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type decreet prom. 10/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016205813 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd sluiten, de artikelen 34, 1°, en 35;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden, bedoeld in artikel 80.D, 8°, van het Waals Toerismewetboek : 1° Mevr.Stéphanie Angelroth, als gewoon lid; de heer Steven Van Erps, als plaatsvervangend lid; 2° Mevr.Anne-Michèle Archambeau, als gewoon lid; Mevr. Michèle Corin, als plaatsvervangend lid; 3° de heer Jean-François Baelden, als gewoon lid;Mevr. Laurence Delattre, als plaatsvervangend lid; 4° Mevr.Nadine Devahive, als gewoon lid; de heer Jean-Louis Dewit, als plaatsvervangend lid; 5° de heer Albert Joris, als gewoon lid;de heer Virgile Gauthier, als plaatsvervangend lid; 6° de heer Jean-Christophe Parent, als gewoon lid;Mevr. Anne Jacquet, als plaatsvervangend lid; 7° de heer Olivier Pitance, als gewoon lid;Mevr. Sophie Laurent, als plaatsvervangend lid; 8° Mevr.Christelle Rousseau, als gewoon lid; Mevr. Marie-Laurence Leroy, als plaatsvervangend lid; 9° de heer Jean-Marcel Thomas, als gewoon lid;Mevr. Valérie Peuckert, als plaatsvervangend lid; 10° de heer Bernard Torlet, als gewoon lid;de heer Jacques Verstraeten, als plaatsvervangend lid; 11° de heer Michel Vankeerberghen, als gewoon lid;de heer Laurent Weytjens, als plaatsvervangend lid; 12° Mevr.Sonia Wanson, als gewoon lid; de heer Serge Loureau, als plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Art. 3.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 september 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^