Besluit Van De Waalse Regering van 29 januari 2015
gepubliceerd op 10 februari 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de r

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200574
pub.
10/02/2015
prom.
29/01/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, inzonderheid op artikel 3, § 1, tweede lid;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 december 2014;

Gelet op het verslag van 15 december opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 56.948/2 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Waalse Regering het voornemen heeft om, overeenkomstig artikel 20 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, een beroep te doen op de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarop haar bevoegdheid berust om, wat betreft het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen en het decreet van 11 maart 2014 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, enerzijds de ontwikkelingsgebieden te bepalen (zie artikel 1 van dit besluit) en, anderzijds, wat betreft het decreet van 11 maart 2014 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en het decreet van 11 maart 2014 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de maximumsteunbedragen te bepalen (zie artikel 2 van dit besluit);

Gelet op de richtsnoeren betreffende de staatssteun met een gewestelijk doel voor de periode 2014-2020, Publicatieblad, nr. C 209/01, 23 juli 2013;

Gelet op de beslissing van de Europese Commissie nr. 16 van 16 september 2014 waarbij de regionale steunkaart voor België tussen 1 juli 2014 en 31 december 2020 wordt goedgekeurd;

Overwegende dat het fundamenteel is, na 30 juni 2014, te zorgen voor de continuïteit in de toekenning van regionale investeringssteun en een wettelijke basis te verlenen aan de steunaanvragen ingediend vanaf 1 juli 2014 om zo de rechtszekerheid te waarborgen;

Dat bij ontstentenis van zulke wettelijke basis, alle aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2014 tot de aanneming van het besluit tot bepaling van de ontwikkelingsgebieden opnieuw zouden moeten worden ingediend;

Dat het aanmoedigende effect, bekrachtigd bij artikel 6 van voornoemde Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, in aanmerking moet worden genomen op de datum van indiening van de steunaanvraag;

Dat als de aanvraag geen wettelijke basis zou hebben, het aanmoedigende effect dan in voorkomend geval niet meer zou kunnen worden verantwoord door de aanvraag indienende ondernemingen zodra ze een aanvraag zouden moeten indienen na de latere aanneming van het besluit waarbij er een wettelijke basis aan verleend wordt;

Dat een steunaanvraag in geen geval een verworven recht op steun inhoudt;

Dat de nieuwe kaart 2014-2020 aansluit op de kaart 2007-2013, waarbij de selectie van de in aanmerking komende gemeenten op grond van de heden gedekte gebieden werd verricht en dat het steunbeleid met een gewestelijk doel één van de krachtlijnen is van het Marshall Plan 2022, zodat de samenhang tussen die verschillende beleidskeuzes in overweging werd genomen;

Dat een opschorting van de steunregeling met een gewestelijk doel nadelig zou zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van dat beleid en dat alle maatregelen ter voorkoming van die opschorting bijgevolg uitgevoerd moeten worden;

Dat het gelet op het voorgaande van belang is dat de Waalse reglementering met terugwerkend effect van toepassing is op 1 juli 2014;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende steden en gemeenten worden erkend als ontwikkelingsgebieden in de zin van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: 1° in de provincie Henegouwen: Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Aat, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, 's-Gravenbrakel, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Komen-Waasten, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Elzele, Edingen, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Vloesberg, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbeke, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Bergen, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Moeskroen, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Zinnik, Thuin en Doornik;2° in de provincie Waals-Brabant : Itter, Nijvel en Tubeke;3° in de provincie Namen: Andenne, Ciney, Dinant, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville en Somme-Leuze;4° in de provincie Luik: Amay, Awans, Baelen, Dison, Engis, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Hoei, Luik, Lontzen, Oupeye, Saint-Georges, Saint-Nicolas, Sankt-Vith, Seraing, Stavelot, Thimister-Clermont, Verlaine, Verviers, Villers-le-Bouillet, Wezet, Wanze, en Welkenraedt;5° in de provincie Luxemburg: Bastenaken, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Sainte-Ode, Tellin en Vielsalm.

Art. 2.Overeenkomstig de richtsnoeren betreffende de staatssteun met een gewestelijk doel voor de periode 2014-2020, Publicatieblad, nr. C 209/01, 23 juli 2013, worden de maximumbedragen in ontwikkelingsgebieden uitgedrukt in bruto-subsidie-equivalent en worden ze bepaald in functie van de de omvan van de onderneming en de ligging ervan in één van de steden en gemeenten bedoeld in artikel 1.

Volgende maximumbedragen zijn van toepassing :

Grote ondernemingen

Middelgrote ondernemingen

Kleine ondernemingen

Ondernemingen gelegen in één van de steden en gemeenten bedoeld in artikel 1, 1°, voor de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2017

15 %

25 %

35 %

Ondernemingen gelegen in één van de steden en gemeenten bedoeld in artikel 1, 1°, voor de periode vanaf 1 januari 2018

10 %

20 %

30 %

Ondernemingen gelegen in één van de steden en gemeenten bedoeld in artikel 1, 2°, vanaf 1 januari 2014

10 %

20 %

30 %


Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2014.

Art. 4.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 januari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^