Besluit Van De Waalse Regering van 29 maart 2002
gepubliceerd op 17 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027417
pub.
17/05/2002
prom.
29/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 14°;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 1996 waarbij de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen vanaf 1 maart 1996 benoemd worden voor een periode van zes jaar, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen worden verlengd tot 31 december 2002.

De representatieve werkgeversorganisaties worden vertegenwoordigd door de volgende personen : - de heer Vincent Favier, rue Albert Mille 19, te 7740 Pecq; - de heer Michel Foucart, rue de la Lys 21, te 7500 Doornik; - de heer Roland Gits, Montoyerstraat 24, te 1040 Brussel; - de heer Michel Lemay, Vieux Chemin de Mons 12, te 7536 Vaulx; - de heer André Ysebaert, Neckereplein 5, te 7700 Moeskroen; - Mevr. Isabelle Hautot, Résidence "Mennehouse", rue des Bergers 2, te 7500 Doornik (Fabrimétal); - de heer Francis Wagnon, Ets YPLON, rue Moulin Masure 4, te 7730 Estaimpuis.

De representatieve werknemersorganisaties worden vertegenwoordigd door de volgende personen : - de heer André Delhaye, Réduit de Dominicains 9, te 7500 Doornik; - de heer Henri Dujardin, place Verte 15, te 7500 Doornik; - de heer Francis Dupire, chaussée de Lille 40, te 7522 Marquain; - de heer Charles Vandecasteele, Dalstraat 3, te 7700 Moeskroen; - de heer Christian Coulon - FGTB - rue des Maux 26, te 7500 Doornik; - de heer Alain Vanoosthuyse - FGTB - Dalstraat 3, te 7700 Moeskroen; - de heer Michel Rapaille - FFC Régions - rue des Maux 26, te 7500 Doornik; - de heer Thibaut Ghils, rue A. Hennebicq 19, te 7500 Doornik.

Art. 2.De benoemingen gelden voor tien maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2002.

Namen, 29 maart 2002.

Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^