Besluit Van De Waalse Regering van 30 augustus 2012
gepubliceerd op 10 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal van de economische activiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012204974
pub.
10/09/2012
prom.
30/08/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal van de economische activiteiten


De Waalse regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, artikel 16, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2012;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2012;

Gelet op het advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië), gegeven op 4 januari 2012;

Gelet op het advies 51.570/2 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën;

Na beraadslaging, Besluit : Er wordt een derde lid toegevoegd aan artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, luidend als volgt : « In het kader van de afsluiting van het alternatieve financieringsprogramma Sowalfinal kan de minister, ter afwijking van lid één, de vereffening van een bijkomend voorschot toelaten bij overlegging van staten van vordering vóór de vereffening van het saldo. »

Artikel 1.Er wordt een derde lid toegevoegd aan artikel 19 van hetzelfde besluit, luidend als volgt : « In het kader van de afsluiting van het alternatieve financieringsprogramma Sowalfinal kan de minister, ter afwijking van lid één, 3°, de vereffening van een voorschot hoger dan 20 % van het subsidiebedrag toelaten bij overlegging van staten van vordering. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 augustus 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^