Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2005-2006 van het Waalse Parlement

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202897
pub.
08/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2005-2006 van het Waalse Parlement


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 32 zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.De zitting 2005-2006 van het Waalse Parlement wordt op 19 september 2006 's avonds gesloten.

Art. 2.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^