Besluit Van De Waalse Regering van 31 maart 2011
gepubliceerd op 31 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202598
pub.
31/05/2011
prom.
31/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2011. - Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op artikel 7 gewijzigd bij artikel 31 van het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201971 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op artikel 11 zoals gewijzigd bij artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201971 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer David Teirlynck wordt aangewezen als gewoon lid van de Commissie P.M.T.I.C. en als vertegenwoordiger van de Minister van Vorming met raadgevende stem ter vervanging van de heer Pol Bollen, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 2.Anderzijds wordt de heer David Teirlynck aangewezen als voorzitter van de Commissie P.M.T.I.C. ter vervanging van de heer Pol Bollen, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 maart 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^