Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 04 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 19 februari 1998 wordt het Waalse Gewest, dat optreedt via zijn Bestuur Ruimtelijke Ordening, Afdeling Inrichting en Stedebouw, aangewezen als ontwerper voor de opstelling van het gewes Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027219
pub.
04/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 19 februari 1998 wordt het Waalse Gewest, dat optreedt via zijn Bestuur Ruimtelijke Ordening, Afdeling Inrichting en Stedebouw, aangewezen als ontwerper voor de opstelling van het gewestplan Verviers-Eupen, gemeente Kelmis, Neu-Moresnet, wijk "Schnellenberg".

Bij ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten wordt de "scrl POLY'ART", met de heer Hugues Sirault als gemachtigde, vanaf 6 maart 1998 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten wordt de "scrl POLY'ART", met de heer Hugues Sirault als gemachtigde, vanaf 6 maart 1998 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^