Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 12 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 wordt de herziening van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs voorlopig aangenomen met het oog op de uitbreiding van de ten no Bij dit b

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027079
pub.
12/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 wordt de herziening van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs voorlopig aangenomen met het oog op de uitbreiding van de ten noorden van Waver gelegen industriële zone.

Bij dit besluit worden de volgende bijkomende voorschriften aangenomen : * Bijkomende voorschriften die onder nummer 1 op het plan worden opgegeven : - Beide kleine bossen gelegen ten noorden van het gebied en het dal dat uit de vergaarkommen bestaat en dat beide bossen scheidt, worden in hun huidige staat behouden. Alleen de eventuele handelingen en werken die nodig zijn voor het onderhoud of de uitbreiding van de vergaarkommen kunnen worden toegelaten. - De grond gelegen naast het Vlaams Gewest ten noorden van de bestaande toegangsweg is bebost tot de wegen naast het groengebied om de verplaatsing van diersoorten mogelijk te maken. Iedere bouw wordt er verboden. * Bijkomend voorschrift dat onder nummer 2 op het plan wordt opgegeven : - Het groengebied is bebost om de verplaatsing van diersoorten mogelijk te maken. Iedere bouw die geen verband houdt met een waterwinning wordt er verboden. * Bijkomend voorschrift dat onder nummer 3 op het plan wordt opgegeven : - De inrichting van het gebied is onderworpen aan de overlegging door de gemeente van een document waarbij wordt vastgesteld dat de andere gemengde bedrijfsruimten van de industriële zone, met uitsluiting van het gebied waarop de bijkomende voorschriften nummer 4 betrekking hebben, ofwel op een gerichte vraag niet kunnen ingaan, ofwel op grond van de geschatte vraag, geacht worden binnen volgende drie jaar verzadigd te raken. * Bijkomende voorschriften die onder nummer 4 op het plan worden opgegeven : De inrichting van het gebied is onderworpen aan de voorafgaande herziening van het gemeentelijk plan van aanleg, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 november 1972, en aan de overlegging door de gemeente van een document waarbij wordt vastgesteld dat de andere gemengde bedrijfsruimten van de industriële zone ofwel op een gerichte vraag niet kunnen ingaan, ofwel op grond van de geschatte vraag, geacht worden binnen volgende drie jaar verzadigd te raken. - Het bedrijf gelegen op het terrein, op de hoek van de « chaussée des Collines » en de N4 kan omgebouwd of uitgebreid worden zonder naleving van het vorige bijkomende voorschrift. * Bijkomend voorschrift dat onder nummer 5 op het plan wordt opgegeven : De inrichting van het gebied is onderworpen aan de overlegging door de gemeente van een document waarbij wordt vastgesteld dat de andere gemengde bedrijfsruimten van de industriële zone, met uitsluiting van de gebieden waarop de bijkomende voorschriften nummer 3 en 4 betrekking hebben, ofwel op een gerichte vraag niet kunnen ingaan, ofwel op grond van de geschatte vraag, geacht worden binnen volgende drie jaar verzadigd te raken.

Bij dit besluit wordt deze herziening aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Bij hetzelfde besluit wordt het besluit van de Waalse Regering van 10 december 1998 met hetzelfde voorwerp opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^