Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 13 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 19 april 2001 wordt de heer Vincent Vagman op 1 februari 2001 benoemd tot voorzitter van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vervanging van de heer Georg Bij m

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027396
pub.
13/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 19 april 2001 wordt de heer Vincent Vagman op 1 februari 2001 benoemd tot voorzitter van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vervanging van de heer Georges Philippart, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011119 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011117 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001035399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 24/03/2001 numac 2001003154 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001016073 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten wordt de "s.a. Mailprofs Belgium" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.96 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 8 maart 2001.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009256 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o sluiten wordt de heer Roger Huylenbroeck met ingang van 18 januari 2001 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van West-Henegouwen.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009256 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o sluiten wordt de heer François Lesire op 31 januari 2001 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van West-Henegouwen, ter vervanging van de heer Roger Huylenbroeck, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009256 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o sluiten wordt de heer Bruno Bachely met ingang van 22 januari 2001 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van West-Henegouwen, waar hij de erkende diensten voor beroepsopleiding vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009256 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o sluiten wordt de heer Serge Bouchet op 26 januari 2001 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van West-Henegouwen, ter vertegenwoordiging van de erkende diensten voor beroepsopleiding en van ter vervanging van de heer Bruno Bachely, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001011135 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001016111 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1998 houdende oprichting en samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten wordt Mevr. Raymonde Yerna, vertegenwoordigster van de Minister van Vorming, voor een termijn van drie jaar benoemd tot voorzitster van de Commissie van erkenning van de bedrijven voor vorming door arbeid.

Bij hetzelfde besluit worden de volgende personen voor een termijn van drie jaar benoemd tot gewoon lid van de Commissie van erkenning van de bedrijven voor vorming door arbeid : - Mevr. Marie-Hélène Ska en de heer Jean-Paul Deliège, als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersverenigingen; - Mevr. Nathalie Bergeret en de heer Thierry Devillez, als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversverenigingen; - Mevr. Christiane Léonard en de heer Léonard Mayard, als vertegenwoordigers van de "FOREm" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en tewerkstelling); - Mevr. Geneniève Lacroix, als vertegenwoordigster van de "Union des villes et communes de la Région wallonne" (Vereniging van de Steden en Gemeenten van het Waalse Gewest), afdeling O.C.M.W.; - Mevr. Sophie Lequertier, als vertegenwoordigster van de administratie; de heer Guy De Smedt, als vertegenwoordiger van de cel "Europees sociaal fonds"; - Mevr. Nathalie Delbrassinne, als vertegenwoordigster van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest); - Mevr. Carol Descamps, als vertegenwoordigster van de Minister van Tewerkstelling; de heer Albert Duriau, als vertegenwoordiger van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van gehandicapte Personen); - De heren Pierre Géoris en Dimitri Coutiez, als vertegenwoordigers van de bedrijven voor vorming door arbeid.

Bij hetzelfde besluit worden de volgende personen voor een termijn van drie jaar benoemd tot plaatsvervangend lid binnen de Commissie van erkenning van de bedrijven voor vorming door arbeid : - Mevr. Constantina Papamarinou en de heer Gérard Van Mechelen, als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersverenigingen; - Mevr. Joëlle Pirlet en de heer André Auquier, als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversverenigingen;

Mevr. Myriam Vervondel en Mevr. Ch. Romanowicz, als vertegenwoordigsters van de "FOREm"; - Mevr. Myriam Somers, als vertegenwoordigster van de "Union des villes et communes de la Région wallonne", afdeling O.C.M.W.; - de heer Roger Bourguignon, als vertegenwoordiger van de administratie; - de heer Alain Dechamps, als vertegenwoordiger van de cel "Europees sociaal fonds"; - Mevr. Véronique Kaiser, als vertegenwoordigster van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"; - Mevr. Françoise Viatour, als vertegenwoordigster van de Minister van Tewerkstelling; - de heer Philippe Meuris, als vertegenwoordiger van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"; - De heren Eric Mikolajczak en de heer Daniel Therasse, als vertegenwoordigers van de bedrijven voor vorming door arbeid.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Brigitte Vanden Abbeele voor een termijn van drie jaar benoemd tot secretaresse van de Commissie van erkenning van de bedrijven voor vorming door arbeid.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst sluiten wordt Mevr. Myriam Ben Hamida met ingang van 26 oktober 2000 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, waar ze een representatieve werknemersvereniging vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst sluiten wordt Mevr. Fabienne Tinant op 31 oktober 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertegenwoordiging van een representatieve werknemersvereniging en ter vervanging van Mevr.

Myriam Ben Hamida, ontslagnemend, wier mandaat ze zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst sluiten wordt Mevr. Françoise Lerat met ingang van 31 oktober 2000 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi, waar ze de Hoge Raad voor Permanente Educatie vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst sluiten wordt de heer Pierre Vanassche op 1 december 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi, ter vertegenwoordiging van de Hoge Raad voor Permanente Educatie en ter vervanging van Mevr.

Françoise Lerat, ontslagnemend, wier mandaat hij zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de "s.a. Dexis" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.98 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 11 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de "s.a. Omega Interim" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.101 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 11 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de "s.a. Plus Uitzendkrachten" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.97 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 11 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de "s.p.r.l. Green Interim" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.100 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 11 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de "c.v.b.a.

Agro-Services" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

De erkenning heeft het nummer W.2001.99 en geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat op 11 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^