Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 18 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 wordt de heer Luc Vuylsteke met ingang van 15 juli 2001 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van Kabinetschef van de vice-president, Minister van Economie, K.M.O De hee

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027566
pub.
18/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 wordt de heer Luc Vuylsteke met ingang van 15 juli 2001 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van Kabinetschef van de vice-president, Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën.

De heer Luc Vuylsteke wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn functies te voeren.

Bij besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 wordt de heer Olivier Gutt met ingang van 24 augustus 2001 aangewezen als Kabinetschef van de vice-president, Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën.

Bij besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 wordt de heer Daniel Marchant met ingang van 31 augustus 2001 's avonds eervol ontslagen uit zijn funties van Kabinetschef van de vice-president, Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie.

Bij besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 wordt de heer Stéphane Hazée met ingang van 1 september 2001 `s morgens aangewezen als Kabinetschef van de vice-president, Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^